Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-10-12

Nowoczesne koleje w Polsce - Huawei głównym partnerem konferencji Railway Telecommunications 2011

Nowoczesne koleje w Polsce - Huawei głównym partnerem konferencji Railway Telecommunications 2011

Polska należy do państw Europy Środkowo-Wschodniej, które rozpoczynają implementację systemu GSM-R [Kolejowej Sieci GSM], będącego elementem składowym Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Na rozwój technologii telekomunikacyjnych na kolei w Polsce przeznaczone są znaczne fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety ogromna większośc z nich - w wysokości około 2 mld PLN – ujęta jest w projektach znajdujących się na liście rezerwowej. Podczas rozpoczynającej się międzynarodowej konferencji Railway Telecommunications 2011 eksperci z całego świata będą dyskutować o przyszłości łączności na kolei.

W dniach 11-13 października 2011 roku eksperci z całego świata będą dyskutować
o kolejowych technologiach komunikacyjnych podczas międzynarodowej konferencji Railway Telecommunications 2011. Huawei, jako główny partner wydarzenia zaprezentuje przykłady dobrych praktyk w zastosowaniu technologii nowych generacji w sektorze kolejowym.
Na początku 2011 roku PKP Polskie Linie kolejowe rozpoczęły wdrażanie systemu GSM-R w Polsce na pilotażowym odcinku 80 km szlaku kolejowego pomiędzy Legnicą a Bielawą Dolną. Wdrożenie to zainicjowało realizację w Polsce wytycznych Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) związanych z powstaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), którego celem jest zapewnienie interoperacyjności transportu kolejowego w UE. Włączenie Polski do ERTMS poprawi bezpieczeństwo ruchu pociągów na terenie Unii Europejskiej, zwiększy przepustowość linii kolejowych oraz dostosuje urządzenia łączności do standardów międzynarodowych.

- Polska należy do państw Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczynających implementację systemu GSM-R [Kolejowej Sieci GSM], który jest elementem składowym Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Huawei ma globalne doświadczenia we wdrażaniu technologii wprowadzających nowe standardy w ruchu kolejowym, dlatego cieszymy się, że możemy wziąć czynny udział w dyskusji autorytetów z całego świata – mówi Jarosław Czerniawski, Regionalny Dyrektor ds. Sektora Transportowego w firmie Huawei.  – Jestem przekonany, że wnioski wypracowane przez najwybitniejszych specjalistów podczas Railway Telecommunications 2011 pozytywnie wpłyną na rozwój technologii telekomunikacyjnych polskich kolei – dodaje Jarosław Czerniawski.

Konferencja Railway Telecommunications 2011 to jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań kadry zarządzającej najważniejszych firm telekomunikacyjnych oferujących rozwiązania dedykowane kolejom oraz decydentów ze spółek odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury kolejowej. Tematyką konferencji będą sposoby przezwyciężenia barier technicznych i operacyjnych stojących na drodze do szybkiego rozwoju kolejowych sieci telekomunikacyjnych oraz wypracowanie najlepszych praktyk pozwalających na sprawne realizowanie projektów wdrożeniowych, zwiększenie ich rentowności oraz optymalizację bezpieczeństwa infrastruktury.

Firma Huawei, główny partner konferencji, posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów telekomunikacji dla kolei na całym świecie. Wśród flagowych realizacji należy wymienić wdrożenie GSM-R na wielu tysiącach kilometrów szlaków kolejowych w Chinach (w tym dla kolei dużych prędkości MAGLEV) i w Australii,
a także wdrożenie rozwiązania teletransmisyjnego DWDM dla kolei belgijskich
i najdłuższej na świecie sieci DWDM dla rosyjskiego TransTeleKomu.
Od 2009 roku Huawei wraz z DB Systel realizuje projekt badań i testów interoperacyjności urządzeń GSM-R. Jest to nowe podejście na rynku, z przychylnością odnotowane przez europejskiego regulatora kolejowego ERA i inne organizacje kolejowe.
- W Europie rozpoczęła się już dyskusja nad nowym standardem łączności ruchomej dla kolei. Wszystko wskazuje na to, że standard ten będzie bazował na specyfikacji szerokopasmowego standardu LTE uzupełnionego o funkcjonalności specyficzne dla kolei. Jednak w odróżnieniu od obecnie obowiązujęcego standardu GSM-R nowy będzie również uwzględniał także zapotrzebowanie na usługi dedykowane bezpośrednio dla pasażerów. Polska jest w ważnym momencie zmian, które z pewnością przełożą się na bezpieczeństwo i komfort pasażerów - podsumowuje  Jarosław Czerniawski.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii