Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-11-29

Współpraca ekspertów Schneider Electric z Politechniką Poznańską

Współpraca ekspertów Schneider Electric  z Politechniką Poznańską

Pierwsze w Polsce Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji dzięki współpracy ekspertów Schneider Electric z Politechniką Poznańską.

27 października b.r. w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej odbyła się uroczystość otwarcia Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji. Laboratorium stworzone przy współpracy kadry naukowej Politechniki Poznańskiej i ekspertów Schneider Electric, lidera w zarządzaniu energia elektryczną, jest pierwszą tego typu pracownią w Polsce. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Firmy, władze Uczelni, wykładowcy i studenci Politechniki Poznańskiej. Podczas spotkania   zaprezentowany rozwój systemu KNX, sterowanie instalacjami w pomieszczeniu oraz możliwości badawcze i szkoleniowe Laboratorium.

W laboratorium możliwe będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie:

  • projektowania i testowania systemów sterowania instalacją grzewczą i określenie jej efektywności energetycznej na potrzeby budownictwa
  • opracowania i testowania rozwiązań projektowych instalacji sterujących zapewniających obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej
  • opracowanie technologii oprogramowania i testowania nowych i eksploatowanych instalacji
  • badania możliwości podłączenia i sterowania urządzeniami odbiorczymi w instalacji KNX
  • badania i oceny zagrożeń urządzeń i instalacji KNX oraz opracowania skutecznych zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami
  • opracowanie i testowanie układów integracji instalacji budynku z urządzeniami i systemami bezpieczeństwa


System Merten KNX Schneider Electric zainstalowany w pracowni umożliwia proste projektowanie i nieograniczone możliwości przy programowaniu funkcji budynku. Regulacja oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, sterowanie roletami oraz żaluzjami znacznie ogranicza zużycia energii oraz podnosi efektywność energetyczną budynku. Panel dotykowy pozwala na centralne zarządzanie funkcjami budynku i odczytanie aktualnego stanu urządzenia co umożliwia świadome zarządzanie energią. Dzięki interfejsowi MERTEN@HOME system może być sterowany i nadzorowany przez Internet.

Jesteśmy bardzo zadowolenie z efektów naszej współpracy z Politechniką Poznańską. My jako Firma mamy okazję zaprezentować najnowsze rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków, studenci z kolei mają do swojej dyspozycji zaawansowany technologicznie sprzęt, który pozwoli im rozwijać wiedzę i zainteresowania… powiedział Ireneusz Rzeczkowski, Project Manager Schneider Electric Polska

Nowo otwarte laboratorium jest kolejnym dowodem na zaangażowanie firmy Schneider Electric w rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie efektywności energetycznej. Firma od lat wspiera rozwój programów edukacyjnych i pomaga młodym inżynierom znaleźć się na rynku pracy. Schneider Electric organizuje szkolenia, prowadzi wykłady na uczelniach wyższych, uczestniczy w Targach Pracy jak również oferuje różnorodne programy stażowe dla studentów i absolwentów uczelni technicznych.

Na podstawie: schneider-electric.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii