MondayPR 2014-02-12

AREVA i Schneider Electric podpisały umowę o strategicznym partnerstwie w dziedzinie technologii magazynowania energii

AREVA i Schneider Electric podpisały umowę o strategicznym partnerstwie w dziedzinie technologii magazynowania energii

AREVA i Schneider Electric podpisały umowę o strategicznym partnerstwie. Celem nawiązanej współpracy jest opracowanie rozwiązań służących magazynowaniu oraz zarządzaniu energią w oparciu o technologię wodorowych ogniw paliwowych. Działając w ramach partnerstwa, AREVA i Schneider Electric połączą swoje zasoby i specjalistyczną wiedzę w celu opracowania koncepcji i projektu rozwiązań magazynujących energię. Mają one zagwarantować niezawodność i ciągłość pracy sieci elektrycznych w odizolowanych miejscach o ograniczonym dostępie do źródeł zasilania.

AREVA dostarczy rozwiązanie Greenergy Box™, które jest wyposażone w elektrolizer i ogniwo paliwowe służące magazynowaniu energii. W czasie niskiego zapotrzebowania na energię przechowuje ono pochodzące z procesu elektrolizy wody wodór i tlen, z których następnie wytwarza elektryczność wykorzystywaną w czasie największego zapotrzebowania na prąd. Technologia ta, stosowana od 2011 r., jest już podłączona do fotowoltaicznej elektrowni słonecznej o mocy 560 kW w pokazowym kompleksie MYRTE na Korsyce, a wkrótce zostanie także podłączona do paneli fotowoltaicznych o mocy 35kW zainstalowanych w La Croix Valmer na południu Francji.

W ramach nawiązanej współpracy firma Schneider Electric dostarczy natomiast rozwiązania, dzięki którym systemy energetyczne będą bardziej bezpieczne, niezawodne, wydajne, efektywne i przyjazne dla środowiska.  Umowa z firmą AREVA umożliwi Schneider Electric opracowanie rozwiązań, gwarantujących zrównoważoną pracę systemów energii odnawialnej, administrowanie okresowymi spadkami wydajności oraz optymalizację łączności z siecią przesyłową. Tym samym, Schneider Electric wzmocni swoją silną pozycję globalnego specjalisty w dziedzinie zarządzania energią, pozwalającą połączyć siły wszystkich graczy z obszaru technologii inteligentnych sieci energetycznych.
„Podpisane porozumienie oznacza zawiązanie silnego partnerstwa, którego celem będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do magazynowania energii. AREVA skorzysta z atutów Schneider Electric, takich jak międzynarodowy zasięg firmy oraz pozycja lidera w obszarze zarządzania sieciami elektrycznymi, infrastrukturą i systemami użyteczności publicznej, a także budynkami przemysłowymi i niemieszkalnymi”.- komentuje Frédéric Abbal, EVP, Schneider Electric Energy Business.
„Zawarte porozumienie pozwoli naszym firmom połączyć doświadczenia, wiedzę i osiągnięcia w dziedzinie zarządzania energią i jej magazynowania, zapewniając również i nam pozycję pioniera w tym obiecującym sektorze rynku”. – dodaje Louis-François Durret, CEO AREVA Renewables.

-----
O Schneider Electric

Schneider Electric, globalny specjalista w zakresie zarządzania energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach zintegrowane rozwiązania dla licznych segmentów rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków, centrów przetwarzania danych, a także budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Zatrudniająca ponad 140.000 pracowników grupa uzyskała w roku 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 24 mld euro. Nieustannie dąży do tworzenia rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energetycznej oraz pomaga pojedynczym użytkownikom i spółkom "Korzystać w pełni ze swojej energii"www.schneider-electric.com

--------

O AREVA

AREVA jest dostarczycielem najnowszej generacji rozwiązań dla procesu wytwarzania prądu przy jednoczesnym obniżonym wytwarzaniu dwutlenku węgla. Kompetencje, silne przywiązanie do bezpieczeństwa, przejrzystości i etycznego działania są cechami, które charakteryzują firmę AREVA. ARVEA jest liderem w sektorze energii nuklearnej. Dostarcza szeroką ofertę rozwiązań począwszy od rozwiązań w zakresie przetwarzania paliwa nuklearnego poprzez projekty i elementy reaktorów, aż do usług obsługi. Firma rozszerza obszar swoich zainteresowań o obszar energii odnawialnych: wiatrowych, bioenergii, paneli słonecznych oraz rozwiązań dla przechowywania energii, tak aby uzyskać pozycję lidera na  europejskim liderem w tym sektorze. Oferując powyższe rozwiązania AREVA dzięki zatrudnionym 46 000 pracownikom może dostarczać jeszcze bardziej bezpieczną, czystą i tańszą energię dla jak najszerszego grona odbiorców.

Kontakt:Schneider Electric Polska

Anna Szymczyk

Tel.: + 48 22 511 82 54

email: anna.szymczyk@schneider-electric.comMondayPR
Na podstawie: www.schneider-electric.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii