Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2013-10-11

Drabiny mocowane na stałe firmy KRAUSE

Drabiny mocowane na stałe firmy KRAUSE

Drabiny mocowane na stałe firmy KRAUSE - stają na wysokości każdego zadania

Wielokondygnacyjne budynki mieszkalne, hotele, szpitale czy też obiekty użyteczności publicznej powinny posiadać doskonałe zabezpieczenia przeciwpożarowe, jak również infrastrukturę umożliwiającą sprawną konserwację obiektu bądź też urządzeń znajdujących się na dachu lub elewacji. Szczególnie ważne jest zapewnienie osobom przebywającym w tego typu budynkach bezpiecznej drogi ewakuacji w przypadku zagrożenia, a odpowiednim służbom prawidłową drogę dotarcia do niebezpiecznych miejsc. Firma KRAUSE, lider na rynku drabin i aluminiowych rusztowań jezdnych, oferuje drabiny mocowane na stałe do budynków (tzw. drabiny pionowe), które zapewniają bezpieczne wejście na budynki, duże maszyny i urządzenia przy pracach remontowo-konserwatorskich oraz inspekcjach. Konstrukcje te stanowią również bezpieczną drogę ewakuacji w razie pożaru lub innych krytycznych sytuacji.

 

Drabiny pionowe KRAUSE, mocowane na stałe do budynków umożliwiają sprawne pokonywanie wysokości. Konstrukcja ta zapewnia bezpieczny i stały dostęp do budynków, jak również maszyn i urządzeń wymagających regularnej obsługi lub kontroli dokonywanej z wyżej usytuowanego miejsca. Drabiny pionowe firmy KRAUSE instalowane są jako wejście zapewniające stałą kontrolę lub możliwość konserwacji budynku, maszyn i urządzeń. Stanowią one również bezpieczną drogę ewakuacji w przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Warto zaznaczyć, że drabiny pionowe firmy KRAUSE projektowane są jako konstrukcje modułowe. Oznacza to, że poszczególne elementy montowane są jeden do drugiego. Dzięki temu można stworzyć różnorodne kombinacje, najbardziej odpowiadające potrzebom klientów. Co więcej, system ten umożliwia samodzielny, kompleksowy i szybki montaż drabin do budynków i urządzeń. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego pozwala spełnić najróżniejsze wymagania wynikające z uwarunkowań miejsca montażu oraz funkcji, jakie dana konstrukcja powinna spełniać.

 

Rozwiązania KRAUSE zgodne z normą
Usytuowanie drabin mocowanych na stałe do budynków oraz ich wielkość reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. Konstrukcje te dodatkowo podlegają ściśle określonym normom. Drabiny pionowe firmy KRAUSE są zgodne ze stosowanymi od wielu lat w zakładach pracy wymogami norm DIN 14094-1 oraz DIN 18799-1 dla drabin służących jako drogi dostępu do stanowiska pracy oraz jako droga ewakuacyjna. Mogą one być pomocne podczas prac konserwacyjnych i porządkowych na budynku. W przypadku tych konstrukcji wysokość pojedynczych ciągów drabin i odstępy między podestami spoczynkowymi zależą od przeznaczenia. Warto jednak pamiętać, że od wysokości 3 m wymagane są pałąki ochronne, zabezpieczające przed upadkiem. Dodatkowo, od wysokości maksymalnie 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe. Oznacza to, że drabina prowadząca na wysokość powyżej 10 m, musi odpowiednio, w zależności od przeznaczenia, maksymalnie co 10 m lub 6 m być przesunięta na ścianie tak, aby dalsze wchodzenie wymagało przejścia do nowego ciągu (patrz zdjęcie). Wszystkie te wytyczne mają uchronić pracowników, konserwatorów oraz inspektorów przed wypadkiem podczas wykonywanych czynności naprawczych czy kontroli stanu budynku. Norma DIN 14 094-1 dotyczy ochrony przeciwpożarowej i drabin ewakuacyjnych. Dokument ten mówi, że drabina ewakuacyjna jest elementem budynku i stanowi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. Głównym założeniem tej regulacji jest fakt, że drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną i bezpieczną drogę oddalenia się z zagrożonego obszaru. Przy planowaniu drogi ewakuacyjnej zaleca się zasięgnięcie opinii służb ratownictwa pożarowego tak, aby została ona zaprojektowana nie tylko zgodnie z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim gwarantowała bezpieczeństwo użytkowników. Z kolei norma EN ISO 14122-4 mówi o bezpieczeństwie maszyn i stałego dostępu do nich. Zgodnie z tymi wytycznymi drabiny pionowe firmy KRAUSE, mocowane na stałe, jako elementy maszyn i urządzeń, powinny umożliwiać dostęp do stacjonarnych i mobilnych urządzeń - przy wykonywaniu prac serwisowych i kontrolnych, jak również napraw i prac porządkowych. Drabiny pionowe firmy KRAUSE wykonywane są standardowo ze stali ocynkowanej. Na zamówienie dostępne są także drabiny z aluminium lub stali szlachetnej. Najczęściej wybierane są konstrukcje ze stali ocynkowanej, które dodatkowo można wybrać w wersji lakierowanej w dowolnym kolorze z palety RAL. W przypadku szczególnie trudnych warunków zewnętrznych, obecności substancji żrących (kwasów) bądź też dużych różnic temperatur, jako materiał zalecana jest stal szlachetna, którą KRAUSE oferuje w wysokiej jakości klasy V4A.
Ważne jest, aby nie zapominać o kontroli stanu drabin mocowanych na budynkach. Co więcej, duży wpływ na stabilność drabiny pionowej ma jej sposób montażu oraz stan podłoża, do którego jest ona przymocowana. Przed przytwierdzeniem, należy zatem sprawdzić nośność ściany, rodzaj podłoża oraz uzgodnić ze specjalistą z zakresu BHP miejsce montażu całej konstrukcji. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich kotew i łączników. Warto podkreślić, że wybierając rozwiązania firmy KRAUSE, projektanci doradzą nie tylko rodzaj i wielkość drabiny, ale także odpowiednie komponenty gwarantujące bezpieczny montaż konstrukcji.

Przykładowa wycena:
Drabina pionowa dla wysokości wejścia 7 m – ok. 3 800 zł (bez montażu)

KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10
58-100 Świdnica
Tel. +48 (74) 851-88-00
Telefax +48 (74) 851-88-18
www.krause-systems.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Firma KRAUSE została założona 1900 roku w Alsfeld (Hesja) i może poszczycić się już ponad 110-letnią tradycją w konstruowaniu i produkcji wyposażenia ułatwiającego pracę na wysokości. W tym czasie przedsiębiorstwo rozwinęło się do działającej na skalę międzynarodową grupy przedsiębiorstw z kolejnymi zakładami produkcyjnymi otwieranymi na Węgrzech i w Polsce. Produkty firmy KRAUSE wyznaczają nowe wzorce w zakresie funkcjonalności, łatwości obsługi i bezpieczeństwa pracy. Konstruktorzy firmy KRAUSE szczególną wagę przywiązują do innowacji oraz praktycznych rozwiązań. Niepowtarzalność produktów jest istotnym elementem filozofii firmy. Pozwoliło to uzyskać liczne krajowe i międzynarodowe patenty oraz prawa chronione. O jakości firmy KRAUSE świadczą liczne nagrody krajowe i międzynarodowe. Profesjonalna obsługa projektów oraz doskonały serwis posprzedażowy powoduje, że firma KRAUSE jest silnym i niezawodnym partnerem dla swoich Klientów.
Informacja prasowa – październik 2013 

Na podstawie: www.krause-systems.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii