Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-09-23

Producenci zainwestują w cloud computing

Producenci zainwestują w cloud computing

Inwestycje na cloud computing znacząco wzrosną w ciągu najbliższych dwóch lat. Wiąże się to z wysiłkami na rzecz zwiekszenia możliwości i zmniejszenia dotacji budżetowych dla sprzętu IT i oprogramowania.

Pomimo wielu informacji w prasie w ostatnim roku dotyczących awarii systemów cloud computing, technologia ta pozostaje gotowa do następnego dużego kroku w dziale IT. Po znacznym zwiększeniu mocy obliczeniowej i zmniejszeniu kosztów eksploatacji, zalety cloud computing przewyższają ich wady. Dla większości producentów powstaje jednak pytanie: Jakie znaczenie ma to dla nas na obecnym etapie?

Okazuje się, że wielu producentów przygotowuje się do poważnych zmian i częstszego korzystania z tej technologii.

Według najnowszych badań z IDC Manufacturing Insights, w raporcie pt. "Cloud computing w produkcji" okazuje się, że 44% firm produkcyjnych albo pracuje nad wdrożeniem lub zamierza wprowadzić technologię cloud computing. Prawie 23% już wdrożyło ten system. To zainteresowanie nie dziwi zwłaszcza poprzez znaczący stopień redukcji kosztów takiego sprzętu i oprogramowania.

Hostowanie prywatnych chmur komputerów to główne zainteresowanie producentów. Wzrost w tym zakresie planuje się na 9,4 do 14,6 w ciągu najbliższych dwóch latach. Zwiększenie budżetu na prywatne chmury komputerów odpowiada wzrost outsourcingu IT, głównie w zakresie monitorowania i usług na wysokim poziomie wiarygodności. IDC Manufacturing Insight twierdzi, że skorelowany wzrost prywatnych chmór komputerów powoduje przeniesienie kosztów infrastruktury prywatnej do zewnętrznej przy zachowaniu pewnej kontroli w zakresie udostępniania innym firmom.

Prywatne chmury, choć preferowane przez producentów przegrywają zainteresowaniem z publicznymi, których to wzrost planowany jest na 12,7 w ciągu dwóch lat.

W raporcie jest również zdanie Boba Parkera, wiceprezesa ds. badań, że technologie automatyzacji będą zdecydowanie w tyle w stosunku do możliwości cloud computing. Wszelkie nowe inwestycje automatyzacji mogą być oparte na cloud computing tylko w stosunku do określonych rozwiązań, urządzeń i automatyki.

Dostarczenie energii elektrycznej nie jest tak interesujące jak urządzenia do których można ją dostarczyć. W przypadku automatyki, urządzenia analogowe będą wysyłały dane do chmur komputerów w celu dokonania stosownych analiz.

Na podstawie: automationworld.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii