Bill Lydon 2010-03-26

Kompatybilność sterowników

Otarte standardy, coraz bardziej wydajne komputery stacjonarne, coraz niższe koszty oprogramowania powodują, że projektowanie, modelowanie i automatyzacja oprogramowania do sterowników PLC jest coraz bardziej praktyczna. Innowacje w zakresie Zarządzania Cyklem Życia Produkcji (PLM) pozwalają na wirtualne modelowanie i symulacje projektów maszyn, linii produkcyjnych i procesów. Dzięki temu unika się kosztownych błędów w faktycznej realizacji. Całe struktury urządzeń mogą być wirtualnie kontrolowane aby znaleźć problemy przed wdrożeniem projektów do produkcji. Dzięki temu ogranicza się czas potrzebny do uruchomienia procesu produkcji i unika się kosztownych przeróbek w czasu uruchamiania produkcji.

Otwarte oprogramowanie do modelowania, symulacji i sterowników ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia efektywnych rezultatów projektowania systemów. Obecnie standardem programowania w języku XML jest wersja 2.01, która jest otwarta i nie jest zastrzeżona. System ten został przyjęty przez grupe AutomationML jako inicjatywa wspólna, najwyższego poziomu w formacie XML dla wszystkich danych systemów, w tym topologii, geometrii 3D, danych kinematycznych, opisu sekwencji i informacji logicznych. Istnieją jednak wewnętrzne standardy poszczególnych urządzeń, które korzystając wyłącznie z własnych formatów wymiany danych ograniczają możliwości zastosowania. Stosowanie standardu PLCopen pozwala na stosowanie najlepszych urządzeń i oprogramowania na rynku, niekoniecznie od jednego producenta. Dodatkowo wszelka dokumentacja XML standardu PLCopen jest ogólnie dostępna za darmo. Pliki do pobrania dot. standardu zawierają 156 stron opisów standardu i 58 stron dokumentu opisującego standard XML oraz pliki schematu XML.

AutomationML staje się coraz bardziej zaawansowanym ogólnym standardem w zakresie projektowania i instalacji otwartej wymiany informacji. Celem standardu jest ograniczenie kosztów technicznych, krótszego czasu prac inżynieryjnych, przy zachowaniu ochrony informacji o poszczególnych inwestycjach, zwiększenie kompatybilności przesyłanych danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Grupa AutomationML zauważa, że obecnie 60% kosztów to inżynieria i testy. Członkowie grupy to ABB, KUKA, Siemens i Phoenix Contact. Oprócz standardu XML PLCopen grupa przyjęła również inne standardy takie jak CAEX, COLLADA i MathML.

CAEX (Computer Aided Engineering Exchange) jest neutralnym formatem danych pozwalającym przechowywać hierarchicznie informacje o obiektach. Jest on obecnie stosowany w zakresie inżynierii procesowej, inżynierii kontroli ropy naftowej i gazownictwa oraz w automatyzacji produkcji.
COLLADA (Digital Asset and FX Exchange Schema) definiuje otwarty standard schematu XML do wymiany zasobów cyfrowych w różnych aplikacjach graficznych, które mogły by przechowywać dane w niezgodnych formatach plików.
MathML (Mathematical Markup Language) jest podstawową specyfikacją niskiego poziomu do komunikacji pomiędzy urządzeniami. Specyfikacja ta powstała w grupie W3C i jest oparta na XML i przeznaczona jest do opisu notacji matematycznej i przechowywania zarówno struktury jak i treści.

Powstawanie otwartych standardów i technologii umożliwia wirtualne projektowanie maszyn, procesów i linii produkcyjnych unikając kosztownych błędów tworzenia rzeczywistych układów. Nowe, otwarte rozwiązania znacznie obniżają koszty użytkowników jak i zwiększają zwroty z inwestycji. Korzystanie z tych narzędzi na początku projektu pomaga zoptymalizować projekty i pozwala na identyfikację problemów już na początku, zanim staną się drogie po rozpoczęciu inwestycji. Wdrażanie tych standardów potencjalnie daje przewagę nad konkurencją dzięki obniżeniu kosztów i ryzyka.

Bill Lydon

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii