CONSTANS PR 2015-08-20

INTELIGENTNE MIASTA OSZCZĘDZAJĄ NAWET 30% ENERGII

INTELIGENTNE MIASTA OSZCZĘDZAJĄ NAWET 30% ENERGII

INTELIGENTNE MIASTA OSZCZĘDZAJĄ NAWET 30% ENERGII

Koncepcja Inteligentnych Miast (Smart Cities) z powodzeniem realizowana jest w krajach takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Według danych firmy Schneider Electric rozwiązania stosowane w Smart Cities przynoszą nawet 30% oszczędności energii. Polska, chcąc sprostać europejskim dążeniom do zmniejszenia zużycia energii i poprawy stanu środowiska, wdraża projekty zrównoważonego rozwoju w miastach. Głównym ich celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz sprawniejsze funkcjonowanie miast.

 

Efektywność energetyczna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

 

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

 

Koncepcja Inteligentnych Miast obejmuje takie obszary rozwoju jak usługi publiczne, transport, energia, wodociągi, budynki oraz infrastruktura IT. Wielu zmian wymagają w szczególności kwestie energetyczne. Wdrażaniem rozwiązań Smart Cities w miastach zajmuje się m.in. firma Schneider Electric, która zrealizowała już ponad 16 projektów w takich miastach jak Paryż, Madryt, Barcelona, Lyon, Grenoble, Huston, Bejgin, Dubai, Rio de Janeiro czy Warszawa. Dane Schneider Electric zebrane w oparciu o wdrożone rozwiązania na całym świecie pokazują, że koncepcja Smart Cities przynosi miastom duże oszczędności – to ponad 30% mniejsze zużycie energii elektrycznej na miejskie oświetlenie, 20% mniejsze opóźnienia w ruchu drogowym i obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków o 15%. Jednym przykładów inteligentnego budynku jest siedziba firmy Schneider Electric na warszawskim Mokotowie. Oprócz Warszawy rozwiązania Smart Cities wprowadzają także m.in. Wrocław, Gdańsk i Poznań.

 

Jedną z podstaw funkcjonowania Inteligentnych Miast jest technologia Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Smart Grid), która łączy tradycyjnie rozumianą infrastrukturę energetyczną z rozwiązaniami IT oraz integruje wszystkich uczestników rynku energetycznego – producentów, operatorów, konsumentów, tak aby stworzyć sprawnie działający system zarządzania energią w miastach.

 

Działania w zakresie efektywności energetycznej Smart Grid to m. in. instalacja energooszczędnych systemów oświetlenia ulic, tworzenie i modernizacja budynków pod kątem niskiego zużycia energii, instalacja systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, ciepłowniczymi, gazowymi i elektrycznymi oraz wykorzystywanie do produkcji energii odnawialnych źródeł (OZE). Takie rozwiązania moją zapewnić niezawodność dostaw energii z jednoczesnym zwiększeniem efektywności i obniżaniem kosztów.

 

Szczególną uwagę w miastach należy zwrócić na budynki. Według danych firmy Schneider Electric, budynki generują obecnie 40% globalnej konsumpcji energii, a w niedalekiej przyszłości będzie to aż 60%. Dlatego konieczne są inwestycje w inteligentne systemy zarządzania energią i automatykę w budynkach, które pozwolą na efektywne wykorzystanie energii i realne oszczędności. Systemy te pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o 30 proc. w istniejących budynkach oraz do 70 proc. W nowych budynkach. Są to konkretne narzędzia, z których możemy i powinniśmy korzystać. Nowe budynki komercyjne są dużo bardziej efektywne energetycznie, a zatem tańsze w eksploatacji. Nieco mniejsze możliwości inwestycji w efektywność energetyczną istnieją w budownictwie mieszkaniowym, gdzie własność jest rozproszona pomiędzy wielu lokatorów. W lokalach mieszkalnych jednak także można instalować chociażby systemy zarządzania światłami lub ogrzewaniem, które pozwolą na wymierne oszczędności i zużycie mniejszej ilości energii.

 

Trwa konkurs ECO-MIASTO, który wyłoni dwóch zwycięzców w kategorii efektywność energetyczna – jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, drugie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozostałe trzy kategorie konkursowe to mobilność zrównoważona, gospodarka odpadami i gospodarka wodna. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do 30 września br. kwestionariuszy konkursowych, dostępnych na stronie internetowej eco-miasto.pl.

 

Edycji ECO-MIASTO 2015 towarzyszą 4 seminaria odpowiadające tematyce kategorii konkursowych. Pierwsze z nich odbyło się 18 czerwca 2015 r. w Katowicach i dotyczyło efektywności energetycznej, kolejne 24 czerwca 2015 r. miało miejsce w Łodzi (gospodarka wodna). We wrześniu planowane są jeszcze dwa seminaria: we Wrocławiu (mobilność zrównoważona) i w Krakowie (gospodarka odpadami).CONSTANS PR

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii