Elester-PKP Sp. z o.o. 2013-08-06

Urządzenia firmy Elpro wykorzystane w systemie elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

 Urządzenia firmy Elpro wykorzystane w systemie elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawności i niezawodności. Dotyczy to nie tylko urządzeń sterowania ruchem kolejowym, ale także torowiska i urządzeń przytorowych. Rozwiązaniem ułatwiającym pracę obsługi i gwarantującym właściwy poziom bezpieczeństwa jest system obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia typu ZNOR-2. Jest to powszechnie znany system produkowany przez spółkę Elester-PKP.

Elester-PKP Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnych urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych. Specjalizuje się w projektowaniu, budowaniu i uruchamianiu nowoczesnych systemów obsługi urządzeń elektroenergetycznych oraz systemów zabezpieczeń. Spółka posiada oddziały i grupy serwisowe na terenie całego kraju.
www.elester-pkp.com.pl

Jednym z podstawowych zadań systemu jest automatyczne ogrzewanie szyn rozjazdów kolejowych w celu zapewnienia ich sprawności nawet przy skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

„Urządzenia sterowania zdalnego” pozwalają na zdalną kontrolę i obsługę urządzeń ZNOR-2 rozmieszczonych na całym odcinku linii kolejowej. Pracownik centrum na monitorach lub na ścianie graficznej wykonanej z monitorów LCD posiada pełne, skalowalne zobrazowanie szlaku i układu torowego z uwzględnionymi urządzeniami systemu. System komunikuje się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą bezprzewodowego modemu firmy Elpro 915U-D. Jest to modem realizujący dwukierunkową transmisję danych szeregowych na odległość nawet do 12 km. Wyposażony jest w dwa interfejsy szeregowe, RS-232 i RS-485, mogące pracować równocześnie, w dwóch niezależnych kanałach.
„Bezprzewodowe modemy Elpro 915U-D oferowane przez Tekniska Polska Sp. z o.o. działają w naszym systemie określanym jako system ZNOR-2. Zapewniają transmisję danych pomiędzy pulpitem nadrzędnym (panelem operatorskim),a sterownikiem znajdującym się wewnątrz rozdzielnicy EOR (Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów).

Modemy Elpro zostały wykorzystane przy realizacji zdalnego sterowania w dwóch lokalizacjach w pobliżu Lublina. Jednym z założeń projektowanego systemu było zastosowanie transmisji bezprzewodowej umożliwiającej nadawanie na stosunkowo duże odległości (ok.2km), przy zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Dodatkowym wymaganiem było zapewnienie transparentnej transmisji danych przy wykorzystaniu interfejsu szeregowego RS-485.Dzięki zastosowaniu modemów Elpro 915U-D pracujących w trybie strumieniowym przesył danych pomiędzy sterownikami odbywa się płynnie i z dużą prędkością (250 kbit/s). Transmisja realizowana jest na zasadzie half-duplexu (pytanie - odpowiedź). Topologia pracy systemu to gwiazda.” - Krzysztof Misiakiewicz
Inżynier elektronik w firmie Elester-PKP Sp. z o.o.

Schemat ideowy.
Do modemów zostały podłączone wysokiej jakości anteny fińskiej firmy
COMPLETECH oferowane przez Tekniska Polska Sp. z o.o.. „Ze swojej strony, jako użytkownik mogę dodać, że modemy konfiguruje się w intuicyjny sposób. Bardzo pomocny przy uruchamianiu systemu okazał się wskaźnik RSSI w postaci analogowej (poziom napięcia). W łatwy sposób można zbadać siłę sygnału zwykłym miernikiem. Modemy działają w naszym systemie od jesieni 2012r., ogólnie oceniam ich pracę bardzo pozytywnie.” - kontynuuje Krzysztof Misiakiewicz.Elester-PKP Sp. z o.o.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii