Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2012-09-13

Kontrole szczelności zaworów przez firmę Emerson

Kontrole szczelności zaworów przez firmę Emerson

Posiadanie informacji krytycznych o nieszczelnościach już na etapie planowania projektu mogą dać kierownikom ruchu zakładu i inżynierom większą elastyczność, aby zawęzić lub rozszerzyć zakresy realizacji. Dlatego też Emerson Process Management wprowadził usługę wykrywania przecieków w zaworach.

Technicy Emerson Instrument & Valve services dokonują wewnętrznych pomiarów gniazd zaworów za pomocą przetworników akustycznych. Ta potężna metoda "słuchania" dźwięków wycieku z gniazda zaworów umożliwia rozdzielenie sygnałów wycieków z wysokim poziomem hałasu w tle. Program oferuje klientom gotowe rozwiązanie do wykrywania nieszczelności zaworów, diagnostyki, weryfikacji, certyfikowanych napraw i wymiany zaworów. Emerson posiada kompletny zestaw narzędzi diagnostycznych, w tym możliwość, aby sprawdzać zawory ciśnieniowo, które podczas kontroli muszą pozostać zamknięte. Możliwe jest oszacowanie poziomu wycieku z gniazda zaworu, aby pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dot. priorytetów konserwacji, napraw lub wymiany zaworów podczas planowania realizacji.

Na podstawie: automationworld.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii