Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-02-14

ABB podpisuje na Ukrainie kontrakt z zakresu energetyki o wartości 20 milionów dolarów

ABB podpisuje na Ukrainie kontrakt z zakresu energetyki o wartości 20 milionów dolarów

Wyłączniki wysokiego napięcia przyczynią się do wzmocnienia energetycznej sieci przesyłowej.

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, podpisał kontrakt o wartości 20 milionów dolarów z NPC Ukrenergo, ukraińskim narodowym operatorem sieci energetycznej, na dostawę 44 sztuk izolowanych gazem SF6 wyłączników 800kV, które zostaną zainstalowane w pięciu stacjach elektroenergetycznych 750kV na terenie kraju.

Te nowoczesne wyłączniki zastąpią stare wyłączniki wydmuchowe, które pracowały przez ostatnich czterdzieści lat. ABB dostarczy urządzenia i zapewni szkolenie techniczne. Wyłączniki będą wymieniane w czterech fazach, poczynając od 2011 a kończąc w roku 2014.

Nowoczesny wyłącznik wysokiego napięcia 800kV izolowany gazem SF6 marki ABB wyposażony jest w innowacyjne rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest pojedynczy napęd dla każdego bieguna, zastępujący dwa stosowane w konwencjonalnych wyłącznikach 800kV. Takie rozwiązanie zapewnia większą niezawodność, mniejsze koszty początkowe i znacząco mniejsze koszty eksploatacji. Rezygnacja z technologii wydmuchowej eliminuje również potrzebę utrzymywania instalacji sprężonego powietrza.

ABB dostarczy także szafy sterownicze z urządzeniami kontroli pól dla wyłączników, wraz z system monitoringu stanu urządzeń pracującym w trybie on-line opartym na technologii automatyki stacyjnej marki ABB.

„Ta technologia przyczyni się do podniesienia niezawodności i efektywności energetycznej ukraińskiej sieci. Pozwoli także na zaoszczędzenie przestrzeni, “ powiedział Giandomenico Rivetti, szef biznesu produktów wysokiego napięcia w ABB, stanowiącego część dywizji Produktów Energetyki. „Nowa technologia pozwoli również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i jakości dostaw energii elektrycznej.”

Ukraina jest jednym z kilku krajów na świecie korzystających z sieci 750kV. Ten projekt stanowi część wysiłków kraju zmierzających do zmodernizowania energetycznej sieci przesyłowej i obejmuje odnowienie stacji elektroenergetycznych 220kV, 330kV i 750kV. W roku 2008, kraj otrzymał 200 milionów dolarów pożyczki z IBRD (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), który pomaga w finansowaniu tego projektu.

Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii