PG 2011-10-27

Co nowego w wynalazkach

Co nowego w wynalazkach

Podwodny hotel, zamknięta klatka do hodowli ryb, skorupiaków i alg czy też MedEye – system wspomagania diagnostyki badań endoskopowych przewodu pokarmowego człowieka - ponad 40 wynalazków, nad którymi pracowali przez ostatni rok uczeni z Politechniki Gdańskiej zostanie pokazanych podczas Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon Innowacje 2011.

Technicon Innowacje to spotkanie branży naukowo-technicznej z całego Pomorza. Przedsięwzięcie stwarza możliwość przeglądu nowoczesnych wynalazków, technologii i projektów z różnych dziedzin – począwszy od automatyki, poprzez ochronę środowiska, a na inżynierii morskiej skończywszy.

Jest co oglądać, bowiem Technicon corocznie gromadzi blisko stu wystawców. Obok zespołów naukowo-badawczych z uczelni i instytutów swoje osiągnięcia prezentują indywidualni wynalazcy.

Targi adresowane są nade wszystko do technologów i firm produkcyjnych. Chętnie odwiedzają je także przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, pasjonaci innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz studenci i doktoranci.

Zwyczajowo podczas targów rozgrywane są konkursy. Naukowcy PG walczyć będą o nagrody w konkursie Innowacje, do którego zgłosili aż 33 wynalazki.

Jednym z nich jest Closed-Fish-Cage, czyli zamknięta klatka do hodowli ryb, skorupiaków i alg opracowana pod kierunkiem dra hab. inż. Lecha Rowińskiego z Katedry Teorii i Projektowania Okrętów WOiO.

Klatka wykonana jest z tkaniny powlekanej tworzywem sztucznym. Cechy tego materiału zapewniają rozdzielenie środowiska naturalnego i wnętrza zbiornika oraz wysoką odporność na narażenia środowiskowe występujące na farmach morskich.

– Klatka może być eksploatowana w systemie otwartym lub z recyrkulacją wody, w zależności od wymagań każdego hodowanego gatunku ryb i lokalnych warunków środowiskowych – opisuje dr hab. inż. Lech Rowiński, kierownik projektu.

Takie rozwiązania niosą za sobą wiele zalet. Przede wszystkim możliwa jest izolacja hodowli od czynników zagrażających m.in. pasożytów, zakwitów alg, meduz oraz gwałtownych zmian temperatur wody.

– Klatka całkowicie zamknięta zapewnia możliwość regulacji składu chemicznego wody i atmosfery nad powierzchnią wody w zbiorniku. Możliwe jest usuwanie produktów przemiany materii hodowanych zwierząt przed zwrotem wody do środowiska. Closed-Fish-Cage, umożliwia hodowlę ryb w rejonach zamkniętych dla hodowli ze względów ekologicznych. Możliwa jest także regulacja temperatury wody z wykorzystaniem wód głębinowych i powierzchniowych, a co najważniejsze, projekt ten niesie za sobą niskie nakłady inwestycyjne w porównaniu z farmami lądowymi – dodaje dr Rowiński.

Prototyp klatki testowany jest na farmie łososi w Norwegii od września 2010 roku.

Ta sama katedra do konkursu Innowacje zgłosiła projekt o nazwie Water Discus Hotel. Koncepcja Water Discus autorstwa dra hab. inż. Lecha Rowińskiego oraz Jacka Zdrojewskiego pozwala na budowę nie tylko hoteli czy ekskluzywnych restauracji, to także możliwość zamieszkania pod wodą na stałe z nieograniczoną możliwością zmiany lokalizacji.

W konkursie Innowacje startuje także System wspomagający słyszenie u osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowego, przygotowany przez prof. Andrzej Czyżewski i mgr inż. Adama Kupryjanowa z Katedry Systemów Multimedialnych WETI.

 Zaburzenia centralnego układu nerwowego objawiają się m.in. poprzez problemy w percepcji szybko wypowiadanych słów. Z powodu specyfiki zaburzenia nie może ono zostać skorygowane za pomocą typowego aparatu słuchowego. Jednym z rozwiązań mających na celu wspomagania procesu percepcji szybkiej mowy jest wydłużenie czasu jej trwania. Przygotowane przez politechników rozwiązanie pozwala na spowalnianie w czasie rzeczywistym sygnału mowy rejestrowanej przez mikrofon.

– W zależności od tempa wypowiedzi, miejsc występowania samogłosek, spółgłosek, ciszy oraz zająknięć mówcy, przetwarzany sygnał jest usuwany lub spowalniany ze zmiennym współczynnikiem – opowiadają autorzy systemu.

Targom towarzyszyć będą interesujące spotkania, m.in. konferencja „Nauka dla Biznesu”, debata: „Polski przemysł na drodze ku ekoinnowacji”  oraz konferencja „Kreatorzy innowacji – efekty realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka”.PG
Na podstawie: pg.gda.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii