Utrzymanie Ruchu 2017-11-13

Nowe moduły I/O do monitorowania stanu szaf sterowniczych

Nowe moduły I/O do monitorowania stanu szaf sterowniczych

Monitoruj wibracje i warunki otoczenia.

Dzięki trzem nowym modułom I/O z serii X20 firmy B&R, monitoring szaf sterowniczych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Wszystkie trzy moduły mierzą temperaturę i wilgotność w szafie sterowniczej i rejestrują jak długo poszczególne wartości znajdują się w zdefiniowanych zakresach czasowych. Umożliwia to późniejszą ocenę krytycznych warunków pracy.  Moduły rejestrują również godziny pracy oraz cykle zasilania. 

Zapisz receptury na stałe
Moduły X20CMR010 i X20CMR111 są również wyposażone w 512 kB nieulotnej pamięci użytkownika. Pamięć działa bez baterii, dlatego nie wymaga konserwacji. Może być używana do przechowywania receptur i innych danych. Dane pozostaną w systemie, nawet jeśli wymagana jest wymiana sterownika.

Zintegrowany Technology Guarding
Dwa nowe moduły I/O zapewniają funkcję Technology Guarding i mogą być używane do zarządzania licencjami oprogramowania. Jest to szczególnie przydatne, jeśli nie ma portu dostępnego dla urządzeń USB lub jeśli port ten nie może być użyty ze względów bezpieczeństwa.Utrzymanie Ruchu
Na podstawie: utrzymanieruchu.elamed.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii