drives.co.uk 2011-08-23

To jest czas europejskiego rynku bezpieczeństwa maszyn

Rynek maszyn w Europie w 2010 roku przyniósł przychód 422 milionów dolarów. Według analityków Frost w 2017 roku przychód ten może osiągnąć poziom 565 milionów.

Szacunki te opierają się na coraz bardziej rygorystycznych wymaganiach bezpieczeństwa, wydajności i opłacalności. Analityk Fros, Pani Katarzyna Owczarek wskazuje, że rośnie świadomość korzystania z systemów bezpieczeństwa maszyn a co za tym idzie istnieje ogromny na to popyt. Dzięki sieciom i sterownikom bezpieczeństwa PLC, całe grupy maszyn mogą być sterowane z jednego panelu poprawiając przejrzystość działania i efektywność. Przejście do nowych systemów znacząco poprawiło i uprościło diagnostykę i utrzymanie. Dodatkowo wspiera się komfortową relację pomiędzy klientami a dostawcami; relacje te rosną, gdy powtarzają się koszty zakupów, napraw czy modernizacji.drives.co.uk

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii