www.controlengineering.pl 2018-06-04

Pakowanie mięsa szybsze o 400%

Pakowanie mięsa szybsze o 400%

Dzięki jednemu zintegrowanemu rozwiązaniu złożonemu z systemu wizyjnego, robotów i sterowania

Atria Scandinavia to firma zajmująca się obrotem wyrobami mięsnymi, wędliniarskimi i produktami delikatesowymi w Szwecji oraz w Danii. W ramach procesu bieżącego, nieustannego doskonalenia firma Atria chce zwiększyć tempo produkcji i ograniczyć zapotrzebowanie na czynności wykonywane ręcznie.

Wyzwanie

Firma Atria nawiązała kontakty z pięcioma wytwórcami maszyn i poprosiła o oferty na automatyczne rozwiązanie do przeładunku i załadunku ze skrzynkami systemu SRS do wykorzystania w części linii, w której odbywa się przeładunek materiałów. Rozwiązanie miałoby zastąpić przeładunek ręczny i znacząco zwiększyć tempo pracy. Jednak dostępna przestrzeń była bardzo ograniczona, a firma Atria nie chciała przebudowywać swoich zakładów produkcyjnych. Ponadto firma Atria oczekiwała bardzo łatwego sposobu na lokalizowanie i usuwanie wszelkich blokad przez operatora maszyny oraz bardzo szybkiego przywracania pełnej sprawności maszyny. Firma Case Link była jednym z wytwórców maszyn, z którymi skontaktowała się firma Atria. Firmy Case Link i Omron podjęły współpracę na rzecz opracowania oferty jednej, kompaktowej, zindywidualizowanej maszyny. Miałaby ona układać w stosy skrzynki dostarczane przez istniejący napowietrzny przenośnik do przeładunku skrzynek i ładować na nie produkt mięsny pochodzący z linii pakowania znajdującej się w poprzedniej części linii.

Rozwiązanie

Firmy Case Link i Omron zdobyły zamówienie na „rozwiązanie wielofunkcyjne”. Wszyscy pozostali zakwalifikowani oferenci zaoferowali rozwiązania złożone z dwóch maszyn, które wymagały więcej miejsca i były mniej zintegrowane. W trakcie procesu przetargowego firma Omron udzieliła firmie Case Link dużego wsparcia handlowego oraz technicznego i udanie zaangażowała swoją fachową wiedzę w rozwiązanie OEM w obszarach kontroli jakości i etykiet, przeładunku zautomatyzowanego, jak również technologii systemów czujników i sterowania. Współpraca firm Case-Link i Omron zaowocowała bardzo kompaktowym rozwiązaniem, które integruje wszystkie czynności z obszaru systemu wizyjnego, sterowania, robotów, zabezpieczeń, we/wy, serwerów w ramach jednej sieci.

W ofercie firm Case Link i Omron znalazły się cztery stanowiska z robotami Delta, każde wyposażone w następujące elementy:

• Jedna sieć i jedna szafa z systemem wizyjnym, sterowaniem robotów, modułami we/wy, układem bezpieczeństwa z we/wy i serwonapędami

• Uproszczony interfejs HMI do „wyboru produktu” oraz „uruchamiania/zatrzymywania”

• Zintegrowany system sterowania przenoszeniem skrzynek systemu SRS

• Jeden system wizyjny dla pozycjonowania robota i kontroli jakości

Robot Delta z czterema skrzynkami systemu SRSw środku

Jedno zintegrowane rozwiązanie dające oszczędność miejsca

„Każdy z pozostałych dostawców zaoferował dwie osobne maszyny, jedną do przeładunku skrzynek systemu SRS i jedną do pakowania produktów”, mówi Ulf Svensson, inżynier ds. wdrożeń w firmie Omron. „Jednak nasza oferta integruje przeładunek skrzynek systemu SR w naszej jednej maszynie. Opuściliśmy skrzynki z sufitu do poziomu maszyny za pomocą windy zarządzanej z poziomu systemu sterowania maszyną, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowej maszyny ani szaf czy kabli”.

Zoptymalizowana produktywność dzięki szybkiemu wykrywaniu blokad

W przypadku wystąpienia alarmu lub awarii graficzny interfejs użytkownika wyświetla schemat maszyny i zaznacza obszar wymagający interwencji. Daje to operatorowi możliwość zlokalizowania i usunięcia wszelkich blokad i bardzo szybkiego przywrócenia pełnej sprawności maszyny. Ponadto w maszynę wbudowano narzędzie do rozwiązywania problemów firmy Omron, które zawiera objaśnienia wszystkichkodów błędów dla wszystkich produktów marki Omron. Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność, maksymalnie uproszono graficzny interfejs użytkownika — wystarczy, że operator wybierze produkt z listy wyświetlanej na ekranie i naciśnie przycisk „start” lub „stop”, zależnie od potrzeb.

System wizyjny FH

System Omron FH Vision oblicza współrzędne produktu oraz orientację dla robota Delta, ale ponieważ ten system jest bardzo wszechstronny, zawiera również funkcje kontroli jakości pod następującymi kątami:

• Każde opakowanie zawiera produkt

• Produkt jest prawidłowo złożony

• Etykieta jest prawidłowa

• Na etykiecie znajduje się kod kreskowy

• Umiejscowienie, jak i orientacja każdego produktu

Następnie robot Delta pobiera produkt, obraca i umieszcza go odpowiednio w skrzynce systemu SRS

Całościowe rozwiązanie obejmuje cztery stanowiska robota, z których każde jest wyposażone w następujące elementy:

• Platforma automatyki Sysmac

• Sterownik NJ

• Robot Delta (4 standardowe serwonapędy G5)

• NS8

• Moduły bezpieczeństwa NX-Safety

• We/wy NX

• Jedno zintegrowane oprogramowanie zawierające funkcje robota

• EtherCAT jako magistrala obiektowa

• G5 dla jednej windy i dwóch przenośników

• Kamera FH 1 z możliwością dołączenia drugiej kamery

• Wyłączniki drzwiowe

• Czujniki fotoelektryczne

• Zasilacze

Korzyści

1. Wyższe tempo pakowania — o 400%

2. Zmniejszone koszty robocizny

3. Rozwiązanie niezwykle kompaktowe — funkcjonalność robota

zintegrowana w sprzęcie logicznym

4. Poprawiona jakość produktów

5. Szybkie wdrożenie/instalacja — 7 miesięcy od początku do końca

„Dzięki zintegrowaniu robota i sterowania logicznego dostaliśmy bardzo kompaktowy system i nie musimy stosować osobnej szafy robotów”, mówi rzecznik firmy Atria. „Ta kompaktowość pozwoliła nam uniknąć znaczących kosztów przebudowy, a zwrot z inwestycji osiągniemy w ciągu dwóch lat”.

„Całościowe zintegrowane rozwiązanie” firm Case-Link i Omron

Całe programowanie za pośrednictwem gotowych bloków funkcyjnych

Wykorzystanie wyłącznie produktów i usług firmy Omron przyniosło również korzyści integratorowi systemów, firmie Case-Link. „Mieliśmy już dużą przewagę dzięki zastosowaniu tylko jednego zintegrowanego oprogramowania zawierającego funkcje robotów”, mówi rzecznik firmy Case-Link. „Ale dodatkowo gotowe bloki funkcyjne jeszcze bardziej ułatwiły sprawę, dzięki czemu całą instalację przeprowadziliśmy bez angażowania programisty robotów”.

Plany rozwoju

Firma Atria rozważa plany wprowadzenia kolejnego modułu klatki pakowania w linii w zakładzie w Malmö, jak również plany instalacji podobnych instalacji zautomatyzowanych w sześciu pozostałych zakładach produkcyjnych w Skandynawii.

Źródło: Omronwww.controlengineering.pl
Na podstawie: www.controlengineering.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii