http://pl.mt.com/pl/pl/home.html 2013-04-08

System zapewniający skuteczniejsze mieszanie

Zastosowanie terminala wagowego

Szansa popełnienia błędu w procesach realizowanych ręcznie jest dość wysoka, a koszty z tym związane mogą być poważne. Zaawansowany terminal wagowy IND560fillplus zmniejsza poziom ryzyka, automatyzując kluczowe etapy procesu mieszania i gromadząc istotne dane procesowe.

Zaawansowany terminal wagowy IND560fillplus pozwala przechowywać, przywoływać i skalować nawet 25 receptur klienta składających się z czterech składników. Terminal jest następcą sprawdzonego terminala IND560fill pozwalającego w łatwy sposób realizować procesy napełniania i dozowania.

Terminal jest doskonałym rozwiązaniem dla przemysłu chemicznego, spożywczego, przemysłu soków i napojów oraz przemysłu budowlanego.

Dokładności i łatwość obsługi
Terminal IND560fill pozwala klientom osiągać większą dokładność dzięki programowalnym wartościom rozchlapania i funkcjom potrząsania. Nowy terminal IND560fillplus podnosi wydajność, ponieważ w jego pamięci można zarejestrować 25 receptur. Operatorzy nie muszą już wprowadzać ręcznie receptur – wystarczy, że przywołają je z pamięci terminala. Nowy terminal umożliwia reskalowanie. Trzeba wprowadzić procent zaprogramowanej wartości lub procent ilości materiału określonej w recepturze, lub też wymaganą masę całkowitą receptury.
Korzystając z funkcji hasła, klient może określić, którzy operatorzy mają możliwość przełączania receptur lub dokonywania zmian specyficznych danych występujących w recepturze. Terminal IND560fillplus pozwala zautomatyzować proces dozowania, ponieważ dla każdej z 25 receptur pomocniczy wyjściowy sygnał cyfrowy może być włączany lub wyłączany na podstawie masy lub czasu trwania produkcji dla konkretnej receptury.


Gromadzenie, przechowywanie i przesyłanie danych procesowych
Terminal IND560fillplus pozwala przesyłać różne dane, w tym pamięć alibi, ID formuły, opis I jednostki, informacje dotyczące reskalowania oraz całkowita masę receptury dla wszystkich porcji lub tylko porcji ukończonych. Informacje te można zapisywać, drukować w formie raportu lub na etykiecie, lub też wykorzystywać do inicjowania działań.

Terminal wagowy IND560fillplus jest udoskonaloną wersją swojego poprzednika. Może on z łatwością powiększyć rodzinę terminali IND560 z wersją oprogramowania 4.03.

Informacje pochodzą:

http://pl.mt.com/pl/pl/home/supportive_content/news/po/ind/IND560-Fill-Plus-2013-1-1767.html

 http://pl.mt.com/pl/pl/home.html

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii