Anna Szymczyk 2018-03-09

Schneider Electric wyróżniony jako lider optymalizacji pracy i zarządzania obiektami

Schneider Electric wyróżniony jako lider optymalizacji pracy i zarządzania obiektami

Warszawa, 9 marca 2018 r. – Schneider Electric, lider transformacji cyfrowej w zarządzaniu energią i automatyce, został wyróżniony jako czołowy producent oprogramowania z zakresu optymalizacji pracy i zarządzania obiektami. Raport niezależnej firmy analitycznej Verdantix podkreśla zalety platformy EcoStruxure w zarządzaniu kosztami i ryzykiem energetycznym, pozyskiwaniu danych oraz monitorowaniu procesów zarządzania.

Niezależna firma analityczna Verdantix w swoim raporcie Green Quadrant® Facility Optimization Software przyznała Schneider Electric pozycję lidera w zakresie produkcji oprogramowania służącego do optymalizacji pracy obiektów. Celem raportu było wyróżnienie wiodących systemów i aplikacji oraz ich prezentacja przed ekspertami i zarządami firm szukających efektywnych rozwiązań. Dzięki połączeniu danych porównawczych, pozyskanych podczas prezentacji produktów z informacjami pochodzącymi z paneli konsumenckich, raport szczegółowo analizuje, w jaki sposób implementacja odpowiedniego oprogramowania pomaga firmom osiągać cele biznesowe.

Tegoroczna edycja raportu akcentuje zmianę, jaka zaszła na rynku. Proces administrowania obiektem przeszedł długą drogę od nieskomplikowanego zarządzania energią aż do rozwiązań, których głównym celem jest optymalizacja – obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie efektywności. Motorem tej rewolucji było powstanie i rozwój Internetu Rzeczy, który zapewnił łączność między systemami na niespotykaną wcześniej skalę.

Raport stawia firmę Schneider Electric na pozycji lidera, analizując przede wszystkim szeroki zakres możliwości oferowanych przez jej oprogramowanie oraz strategiczną sytuację na rynku. W ramach swojej analizy, Verdantix skupił się na rozwiązaniu EcoStruxure Building, podkreślając jego kluczowe zalety:

  • Zarządzanie kosztami mediów oraz ryzykiem energetycznym: możliwe dzięki systemowi EcoStruxure Resource Advisor, który otrzymał wysokie oceny na polu zarządzania kosztami, zapotrzebowania na energię oraz ryzyka energetycznego.
  • Pozyskiwanie danych o pracy obiektu: za które odpowiedzialne jest oprogramowanie EcoStruxure Building Operation pozyskujące informacje o wydajności urządzeń z wszystkich czujników, mierników zużycia energii, instalacji HVAC, systemów oświetlenia oraz zewnętrznych źródeł danych.
  • Monitorowanie energii oraz śledzenie procesów zarządzania: system EcoStruxure Building Advisor został wyróżniony za zdolność do rozpoznawania możliwości zwiększenia efektywności energetycznej oraz komplementarność względem systemów HVAC w rozwiązywaniu problemu niskiej wydajności oraz eliminacji błędów.

  Schneider Electric wyróżnia się w naszym raporcie jako prawdziwy lider – komentuje Derrek Clarke, analityk przemysłowy firmy Verdantix – Firmy charakteryzujące się wysokim zaawansowaniem działalności operacyjnej powinny wziąć pod uwagę współpracę z Schneider Electric. Zabezpieczenie inwestycji infrastrukturalnych to w podstawa w dzisiejszym modelu funkcjonowania biznesu – dodaje.

Jesteśmy dumni z tego, że Verdantix docenia naszą pracę i uznaje nas za lidera w optymalizacji pracy obiektów. Ich analiza udowadnia, że system EcoStruxure jest idealną podstawą strategii zarządzania budynkiem – mówi Anna Nowak-Jaworska, Wiceprezes Pionu Building w Schneider Electric na region Europy Środkowo-Wschodniej. – Budynki tworzą nieprawdopodobną ilość danych, które dzięki rozwiązaniu EcoStruxure są zbierane i przetwarzane w taki sposób, aby zwiększyć nie tylko wydajność i produktywność, ale również zapewnić stabilny i ekologiczny rozwój.

 Raport Green Quadrant zawiera pogłębioną analizę porównawczą aż 14 systemów optymalizacji pracy i zarządzania obiektami. Opublikowany został po to, by pomóc osobom decyzyjnym – zarządcom budynków, dyrektorom firm i inżynierom w wyborze systemów, które podniosą wydajność obiektów, przenosząc efektywność i bezpieczeństwo z poziomu budynku na poziom przedsiębiorstwa.Anna Szymczyk

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii