Monday PR 2013-11-27

Pionierskie wdrożenie ogólnokrajowego systemu planowania Schneider Electric w Turcji

Pionierskie wdrożenie ogólnokrajowego systemu planowania Schneider Electric w Turcji

Schneider Electric, globalny specjalista w dziedzinie zarządzania energią, poinformował, że firma iGDAŞ – największy dystrybutor gazu ziemnego w Turcji – będzie korzystać z rozwiązania Schneider Electric Gas Day Operations (GDO) podczas tworzenia planów zapotrzebowania na ten surowiec. W ciągu minionego roku, firma iGDAŞ, która zaopatruje w gaz m.in. Istambuł, zapoznała się z funkcjonowaniem tego zaawansowanego systemu w ramach instalacji pilotażowej. Wysoka wydajność i pozytywna ocena rozwiązania sprawiły, że firma podjęła decyzję o wdrożeniu systemu na obszarze całej sieci dystrybucyjnej.

 

Technologie gazowe Schneider Electric pojawiają się w Turcji w momencie, gdy Krajowy Urząd Regulacji Rynku Energetycznego (EMRA) wprowadza wymóg wdrażania technologii planowania i zarządzania zgodnych ze standardami międzynarodowymi. Jako że Turcja importuje ten surowiec z sąsiednich krajów, Urząd Regulacji chce upewnić się, że operatorzy będą nim dysponować wydajnie i efektywnie. Wdrażając rozwiązanie Gas Day Operations, iGDAŞ stanie się pierwszą turecką firmą gazową, która spełni nowe wymogi wprowadzone przez regulatora.

Opracowane przez Schneider Electric rozwiązanie GDO pozwala tworzyć plany dziennego zużycia gazu ziemnego z uwzględnieniem takich czynników jak zobowiązania kontraktowe, dane pogodowe, statystyki zużycia oraz inne istotne kryteria. Wbudowane narzędzia analityczne przetwarzają w czasie rzeczywistym dane napływające z terenu, zbierane przez systemy nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA) operatora. Zautomatyzowane i solidne analizy umożliwiają podejmowanie decyzji o zakupie i magazynowaniu surowca, zgodnie z założeniami planu, a co za tym idzie pozwalają uniknąć potencjalnych kar nakładanych przez urząd EMRA.

Decyzja firmy iGDAŞ o wdrożeniu rozwiązania GDO opierała się nie tylko na pozytywnej ewaluacji projektu pilotażowego, lecz również na wysokich ocenach pracy zainstalowanego w 2004 roku systemu nadzoru i pozyskiwania danych Schneider Electric OASyS, który dostarcza firmie dane, wykorzystywane w procesie zarządzania codziennymi operacjami. Wdrożony system – wyposażony w zaawansowane narzędzia do tworzenia analiz i symulacji operacji, a także infrastrukturę pomiarową, kontrolną i komunikacyjną opracowane specjalnie dla firmy iGDAŞ – pozwolił dystrybutorowi znacznie skrócić czas reakcji na zmieniające się warunki eksploatacji, m.in. na stale rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny w Istambule. Bezpośrednia integracja nowej aplikacji Gas Day Operations z istniejącym systemem kontrolnym, ułatwi sprawne przeprowadzenie wdrożenia. Wicedyrektor wykonawczy działu Smart Infrastructure w Schneider Electric, Ignacio Gonzalez, komentuje: „Naszym głównym celem jest tworzenie rozwiązań, odpowiadających obecnym i przyszłym potrzebom dostawców energii, umożliwiających osiągnięcie maksymalnego poziomu wydajności i niezawodności systemów dystrybucji energii.”

O Schneider Electric
   
Schneider Electric, globalny specjalista w zakresie zarządzania energią elektryczną, oferuje swoim klientom w ponad 100 krajach zintegrowane rozwiązania dla licznych segmentów rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję na rynku energetyki i infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków, centrów przetwarzania danych, a także budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Zatrudniająca ponad 140.000 pracowników grupa uzyskała w roku 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 24 mld euro. Nieustannie dąży do tworzenia rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energetycznej oraz pomaga pojedynczym użytkownikom i spółkom "Korzystać w pełni ze swojej energii"

Kontakt:
Schneider Electric Polska
Anna Szymczyk
Tel.: + 48 225118254  
email: anna.szymczyk@schneider-electric.com

Monday PR
Aneta Kowalczyk
Tel.: +48 784 648 109
email: aneta.kowalczyk@mondaypr.plMonday PR

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii