Na podstawie www.abb.pl 2010-09-23

Rozwiązania ABB pomagają firmie Kuwait Oil Company w zwiększeniu wydajności

Rozwiązania ABB pomagają firmie Kuwait Oil Company w zwiększeniu wydajności

System nadzoru i rejestracji danych ABB umożliwia firmie Kuwait Oil Company monitorowanie, nadzorowanie i śledzenie procesu produkcji, a także przesyłanie oraz wyrównywanie gazu i kondensatu w obrębie całego majątku produkcyjnego, w tym 2000 km rurociągów, 21 zakładów obróbki gazu ziemnego oraz drugiego pod względem wielkości pola naftowego na świecie – Burgan.

Rozwiązanie ABB umożliwia firmie Kuwait Oil Company (KOC) zwiększenie wydajności oraz usprawnienie zarządzania rozległą siecią powierzchniowego majątku produkcyjnego Kuwejtu dzięki dostarczaniu w czasie rzeczywistym danych dotyczących wyprodukowanej ilości gazu i kondensatu oraz ich przesyłu pomiędzy polami ropy i gazu a trzema rafineriami znajdującymi się na terytorium Kuwejtu.
Rozwiązanie ABB, znane jako „Projekt systemu telemetrii dla sieci przesyłu gazu i kondensatu”, stanowi podstawę do osiągnięcia jednego z najpilniejszych celów strategicznych KOC, mianowicie redukcji spalania gazu ze średniej wynoszącej 11,3 procent w latach 2006–2007 roku do 1 procenta w latach 2010–2011. Powstały zysk z przychodów wydobycia gazu oraz redukcji emisji CO2 będzie znaczący.
Większość gazu i kondensatu produkowanego w Kuwejcie jest produktem ubocznym procesu produkcji ropy. Wśród światowych producentów ropy naftowej Kuwejt zajmuje czwarte miejsce, a na jego terytorium znajduje się drugie, co do wielkości pole naftowe na świecie (Burgan). W związku z tym sieci przesyłu gazu oraz kondensatu firmy KOC są bardzo rozbudowane.

Dzięki użyciu 2000 km rurociągów i istnieniu 21 zakładów obróbki gazu ziemnego (gdzie następuje oddzielenie gazu i kondensatu od ropy naftowej), 4 tłoczni gazu (gdzie gaz jest poddawany obróbce i procesowi zwiększania ciśnienia) oraz 36 bezzałogowych stacji terenowych, sieci obejmują swym zasięgiem większość terytorium kraju.

W 2009 roku sieci przesyłu gazu i kondensatu zostały wyposażone w system nadzoru i rejestracji danych ABB (SCADA), który umożliwia nadzorowanie każdego elementu sieci oraz zmierzenie ilości gazu oraz kondensatu przesyłanego przez system do rafinerii.

To rozwiązanie ABB umożliwia sterowanie najważniejszymi parametrami, takimi jak natężenie przepływu, ciśnienie i temperatura w istotnych punktach sieci. Wykrywa ono także wycieki, mierzy spalanie, podlicza straty przychodów oraz umożliwia zmianę kierunku przesyłu gazu z jednej sieci do drugiej, a także zdalne wyłączenie rurociągu z eksploatacji.

Najważniejszą funkcją rozwiązania ABB jest dostarczanie kierownictwu KOC informacji w czasie rzeczywistym dotyczących wydajności majątku produkcyjnego poprzez przygotowywanie raportów, zestawień wyników historycznych, wiadomości i alarmów ostrzegawczych – wszystko to w celu maksymalizacji wydajności dzięki śledzeniu przepływu pracy produkcyjnej oraz precyzyjnym pomiarom wycieków i spalania gazu.

Po krótkim czasie, jaki upłynął od wprowadzenia nowego rozwiązania, firma KOC jest tak zadowolona z korzyści, jakie przynosi system telemetryczny, że swoje przyszłe przedsięwzięcia planuje w oparciu o rozwiązania oferowane przez ABB. KOC już zdecydował się na współpracę z ABB w zakresie zapewnienia systemu nadzoru i rejestracji danych do 140-kilometrowego nowego rurociągu gazowego oraz połączenia nowej tłoczni gazu z systemem telemetrycznym.

Firma ABB odpowiadała za dostawę i połączenie części rozwiązania – w tym systemów: SCADA, wykrywania wycieków, zarządzania informacją, telekomunikacji i oprzyrządowania – we w pełni zintegrowany system telemetryczny.
System SCADA pozwala sterować najważniejszymi parametrami, takimi jak natężenie przepływu, ciśnienie oraz temperatura w istotnych punktach sieci, wykrywa wycieki, mierzy spalanie, podlicza straty przychodów, a także umożliwia zmianę kierunku przesyłu gazu z jednej sieci do drugiej oraz zdalne wyłączenie rurociągu z eksploatacji.
Informacje dostarczane z oddalonych węzłów sieci umożliwiają monitorowanie ilości spalanego gazu i zarządzanie nią w czasie rzeczywistym zgodnie z metodą bezpośredniego pomiaru; szybkie i dokładne określenie salda dostawy płynu oraz jego uzgadnianie przy ludzkiej interwencji ograniczonej do minimum; wydawanie ostrzeżeń o wyciekach ze starzejących się rurociągów wymagających zachowania ostrożności oraz określenie dokładnej ilości straty węglowodoru.

Na podstawie www.abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii