Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-08-12

Siemens uczestniczy w projekcie redukcji efektu cieplarnianego

Siemens uczestniczy w projekcie redukcji efektu cieplarnianego

Siemens uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest przetworzenie dwutlenku węgla (CO2) w użyteczne związki chemiczne, co przyczyni się w znaczący sposób do łagodzenia efektu cieplarnianego.

Założeniem jest wykorzystanie do procesu przetworzenia energii ze źródeł odnawialnych. Projekt o nazwie CO2RRECT (Reakcja CO2 z wykorzystaniem energii odnawialnej i technologii katalitycznej) będzie prowadzony przez najbliższe trzy lata. Fundusze na ten cel w kwocie 11 milionów euro przyznało Niemieckie Federalne Ministerstwo Badań Naukowych. Partnerami przedsięwzięcia są m.in. firmy Bayer i RWE oraz liczne uniwersytety i instytuty badawcze. Siemens jest kluczowym uczestnikiem projektu ze względu na swoje dotychczasowe badania nad elektrolizerem do przemysłowej produkcji wodoru.

Obecnie główne inwestycje w energię odnawialną skierowane są na budowę farm wiatrowych i elektrowni słonecznych. Ilość wytworzonej w ten sposób energii zależna jest od warunków pogodowych. Przemysł szuka również sposobów wykorzystania odpadów produkcyjnych i gazów spalinowych, m.in. do produkcji energii.

W pierwszym etapie przetworzenia gazu CO2 energia elektryczna służy do podziału wody na czynniki pierwsze czyli wodór i tlen. Aby temu zadaniu sprostać Siemens stworzył prototyp elektrolizera. Kolejne zadanie stojące przed naukowcami polega na zbudowaniu swego rodzaju akumulatora do gromadzenia energii o mocy 100 kWh. Projekt zakłada, że elektrolizer będzie włączany do sieci wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie mniejsze i jej nadmiar będzie można wykorzystać oraz gdy będzie ona pochodziła z tanich źródeł wytwórczych. Powstający w tym procesie wodór reaguje z dwutlenkiem węgla i podlega konwersji do produktów pośrednich, takich jak tlenek węgla i kwas mrówkowy. Produkty te mogą być wykorzystane przy recyklingu tworzyw sztucznych oraz paliw. Dwutlenek węgla potrzebny do prac projektowych pochodzi z elektrowni węgla brunatnego koncernu energetycznego RWE Niederaußem w Niemczech, gdzie poddawany jest procesom oczyszczania gazów spalinowych. Siemens bada również możliwości wykorzystania wodoru powstającego w dużych turbinach przemysłowych, by przekształcić go ponownie w energię elektryczną.

Na podstawie: siemens.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii