http://www.gospodarkamorska.pl/ 2017-12-05

Prezes PGZ Stoczni Wojennej: Dzięki decyzji UOKiK możemy nabyć Stocznię Marynarki Wojennej

Prezes PGZ Stoczni Wojennej: Dzięki decyzji UOKiK możemy nabyć Stocznię Marynarki Wojennej

Decyzja UOKiK oznacza, że jeszcze w grudniu PGZ SW będzie mogła sfinalizować transakcję i objąć kontrolę operacyjną nad Stocznią Marynarki Wojennej - tak prezes PGZ Stocznia Wojenna Konrad Konefał skomentuje zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na zakup tej stoczni.

W piątkowym komunikacie UOKiK poinformował, że wyraża zgodę na nabycie przez PGZ Stocznia Wojenna części mienia Stoczni Marynarki Wojennej.

Prezes PGZ SW zaznaczył w oświadczeniu przekazanym PAP, że dzięki tej decyzji możliwe będzie sfinalizowanie transakcji jeszcze w grudniu.

"Podstawowym celem nabycia Stoczni Marynarki Wojennej przez Grupę PGZ jest zabezpieczenie aktywów o strategicznym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz wykorzystanie potencjału operacyjnego i rozwojowego SMW w celu ochrony podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki rozbudowie potencjału technicznego PGZ o infrastrukturę SMW, Grupa PGZ będzie dysponować zapleczem odpowiednim do realizacji projektów w ramach programu Zwalczanie Zagrożeń na Morzu" - czytamy w komentarz prezesa PGZ SW.

Polska Grupa Zbrojeniowa skupia ponad 60 spółek branż zbrojeniowej, stoczniowej i nowych technologii. Roczne przychody Grupy to około 5 mld zł.

Wchodząca w skład PGZ spółka PGZ Stocznia Wojenna była jedynym podmiotem, który odpowiedział na wystosowane na początku br. przez syndyka będącej w upadłości likwidacyjnej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni ogłoszenie dotyczące sprzedaży majątku tego zakładu. PGZ Stocznia Wojenna zaoferowała prawie 225 mln zł i pod koniec maja b.r. strony podpisały w tej sprawie umowę przedwstępną.

Stocznia Marynarki Wojennej jest kontrolowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu i buduje statki oraz okręty. Stocznia remontuje, modernizuje oraz produkuje uzbrojenie i sprzęt wojskowy na potrzeby obronne Polski. Spółka świadczy też usługi dla armatorów z Unii Europejskiej. Stocznia Marynarki Wojennej wpisana jest na listę spółek o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni pozostaje w upadłości likwidacyjnej od 2011 r.

UOKiK wyjaśnił w piątkowym komunikacie, że zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w ciągu dwóch lat od ich wydania.http://www.gospodarkamorska.pl/
Na podstawie: http://www.gospodarkamorska.pl/

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii