Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2023-07-10

Korzystaj z elastyczności i bezpieczeństwa.

Korzystaj z elastyczności i bezpieczeństwa.

Korzystaj z elastyczności i bezpieczeństwa.

Materiały o zróżnicowanych szerokościach, umieszczone w różnych pozycjach oraz częściowo załadowane palety stanowią szczególne utrudnienie przy zapewnianiu ochrony dostępu do stacji transferowych.Podejmując wyzwanie, Leuze stawia na koncepcję dynamicznego dopasowania formatu. 

Dzięki temu możnacieszyć się pełną harmonią efektywności i bezpieczeństwa.Dla zapewnienia ochrony dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu firma Leuze stawia na połączenielaserowych skanerów bezpieczeństwa, optycznych czujników odległości oraz powiązanego oprogramowania bezpieczeństwa. Zróżnicowanie tworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli nie zmieniają się wymiary towarów, ochrona dostępu dla przenośników może być realizowana zapomocą klasycznych, sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa. Zazwyczaj opierają się one na funkcji mutingu, umożliwiającej automatyczne, tymczasowe mostkowanie funkcji bezpieczeństwa. Jednakże zastosowania ochrony dostępu z funkcją mutingu mają swoje ograniczenia. Jeśli szerokość lub pozycjatowaru na palecie, lub też pozycja palety na przenośniku zmieniają się, wówczas – bezpośrednio w sąsiedztwie towaru – mogą powstać niemonitorowane luki bezpieczeństwa. W takim przypadku osoby miałyby możliwość przedostania się do strefy niebezpiecznej. Luki te można jednak niezawodnie wypełnić dzięki specjalnie zaprojektowanemu rozwiązaniu bezpieczeństwa. Rozwiązanie firmy Leuze, oparte na dynamicznym dopasowaniu formatu, jest koncepcją świetnie nadającą się do tego celu.Samo uruchomienie to za mało. Spójrzmy na trzy przykłady rzeczywistych sytuacji, ilustrujących wyzwania jakie stwarza ochrona dostępu.Stan wyjściowy we wszystkich trzech sytuacjach przedstawia się następująco: Palety są automatycznieprzenoszone do lub ze strefy niebezpiecznej za pomocą przenośnika.•

Przykład 1: Wolna przestrzeń obok towaru na przenośniku przekracza 200 mm.•

Przykład 2: Towary mają różną szerokość i/lub zdarza się, że palety są tylko częściowo załadowane, skutkiem czego wolna przestrzeń obok towarów szerokością przekracza 200 mm.•

Przykład 3: Pozycja towarów na samym przenośniku jest zróżnicowana, co również powodujepowstawanie dużych luk po bokach.

Przyczynami mogą być odpowiednio: przesunięcie palet na przenośnikulub brak urządzenia centrującego palety.W przypadku zastosowania mutingu, we wszystkich tych przypadkach towary aktywują zainstalowan eczujniki systemowe. Funkcja ochronna jest wtedy wyłączana przez funkcję mutingu. Nie zawsze jednakmożliwe jest spełnienie warunków określonych w normach dla bocznych odległości bezpieczeństwa (< 200mm).1/5 Inteligentne połączenie czujników pomiarowych i skanerów laserowychSpecjaliści od czujników z Leuze oferują rozwiązanie bezpieczeństwa, które likwiduje wymienione powyżej luki w systemie: ochronę dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu. W tym celu Leuze stawia na układ czujników bezpieczeństwa, czujników odległości oraz powiązanego z nimi oprogramowania bezpieczeństwa. Zasadę działania można łatwo zilustrować na przykładzie opisanej powyżej aplikacji. Dwa laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 są zainstalowane w układzie bezpieczeństwa przed strefą niebezpieczną, po to żeby zabezpieczyć miejsce wejścia/wyjścia. Razem tworzą pionowe pole ochronne.Laserowe skanery bezpieczeństwa są niezwykle kompaktowe i jednocześnie wydajne. Ich duży zasięg działania wynoszący 8,25 metra umożliwia monitorowanie miejsc wejścia/wyjścia nawet o dużym prześwicie.Innymi ważnymi elementami rozwiązania bezpieczeństwa firmy Leuze są dwa optyczne czujniki odległości. Umieszczono je przed polem ochronnym laserowych skanerów bezpieczeństwa, po obu stronach obok przenośnika. Czujniki odległości pozwalają określić szerokość towaru, a tym samym pośrednio również jego położenie na linii przenośnika. Na podstawie informacji z czujników dotyczącej odległości system bezpieczeństwa otwiera w polu ochronnym "okno prześwitu", które odpowiada szerokości towaru. Kiedy obiekt w całości przejdzie przez otwór okna, system przywraca pole ochronne do pierwotnego stanu zamkniętego. System da się łatwo rozbudować, jeżeli w tym samym miejscu towar ma być nie tylko podawany, ale również rozładowywany. W tym celu potrzebne są jedynie dwa dodatkowe czujniki odległości, które instaluje się za polem ochronnym –czyli w strefie niebezpiecznej. W ten sposób system bezpieczeństwa działa identycznie w obu kierunkachruchu. Bezpieczeństwo całej sekwencji – zaczynając od pomiaru odległości, poprzez otwarcie polaochronnego, aż po reset – jest monitorowane przez oprogramowanie bezpieczeństwa. Wszystkie niezbędnekonfiguracje oraz parametry są przez firmę Leuze indywidualnie dostosowywane do potrzeb klientów.Osobnym zagadnieniem dotyczącym powyższych zastosowań jest to, jak zachowa się system bezpieczeństwa w przypadku zamierzonej próby obejścia zabezpieczeń poprzez przejazd na towarach. Nawet dla takiego scenariusza znajdzie się odpowiednie rozszerzenie funkcji. Często jednak nie ma potrzeby dalszego ograniczania ryzyka z wykorzystaniem tego środka ochronnego, lub też ryzyko jest już odpowiednio zredukowane przez pozostałe środki ochronne. W takim przypadku warto przeprowadzić ewaluację dokonując oceny specyficznego dla danego zastosowania ryzyka. Może to być wykonane np.przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z firmy Leuze. Ograniczenia mutingu można pokonać. Rozwiązanie bezpieczeństwa firmy Leuze oparte na dynamicznym dopasowaniu formatu pozwala na pokonanie ograniczeń konwencjonalnych koncepcji mutingu. Szerokość i pozycja materiału na przenośniku może być zmieniana bez pogorszenia parametrów bezpieczeństwa. Rozwiązanie bezpieczeństwa niezawodnie wykrywa osoby idące bokiem, w pobliżu towarów, oraz poruszające się przed nimi lub za nimi.W ten sposób operatorzy systemów oraz producenci mogą zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, korzystając jednocześnie z najwyższego poziomu elastyczności. Wzrasta przy tym produktywność – nie mapotrzeby stosowania żadnych dodatkowych środków ochrony, a procesy w strefie niebezpiecznej można kontynuować bez zakłóceń podczas transferu materiałów. Wreszcie, to rozwiązanie bezpieczeństwa można łatwo zmodernizować oraz zapewnia ono optymalną ochronę przed celowym lub niezamierzonym obejściem. Tworzenie rozwiązań Leuze, jako Wasz niezawodny partner towarzyszy Państwu we wszystkich fazach projektu – od uzgodnienia wymagań na jego początku, poprzez realizację, wsparcie w zakresie dokumentacji i uruchomienia, aż do końcowej walidacji aplikacji, włącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego dzięki zbadaniu zgodności CE. Dzięki temu wyzwania związane z bezpieczeństwem są szczególnie łatwe do realizacji dla użytkowników systemów i producentów.2

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii