Melania Wojas 2012-02-24

Monitoruj swój sprzęt

Monitoruj swój sprzęt

Zarządzanie flotą maszyn budowlanych na odległość pozwala na optymalizację ich wykorzystania i na oszczędność kosztów. Stosowane do tej pory systemy zdalnego monitorowania były jednak drogie i przez to mało popularne. Zmieniło się to dzięki wykorzystywanemu z powodzeniem na całym świecie systemowi Komtrax.

Komtrax, wprowadzony przez koncern Komatsu, jednego z największych producentów maszyn budowlanych na świecie, to rozwiązanie umożliwiające użytkownikom stałe monitorowanie stanu i lokalizacji ich maszyn z praktycznie każdego miejsca na Ziemi. System pozwala na bieżąco śledzić parametry maszyny i szybko reagować na ewentualne niepożądane sytuacje związane z jej eksploatacją – awarie czy opuszczenie wyznaczonego obszaru pracy. Żeby monitorować stan swojego sprzętu budowlanego użytkownik nie musi opuszczać biura, wystarczy mieć dostęp do internetu.

Funkcjonowanie Komtrax opiera się na zamontowanej w urządzeniu budowlanym niewielkiej antenie i na zintegrowanym z komputerem pokładowym modemie, który stanowi serce systemu. Przy wykorzystaniu tych urządzeń zbierane są dane, które następnie przesyłane są przy pomocy niezależnych systemów satelitarnych. Wykorzystanie transmisji satelitarnej umożliwia uzyskanie łączności również na obszarach pozbawionych zasięgu telefonii komórkowej i powoduje, że użytkownik nie ponosi kosztów połączeń telefonicznych. Uzyskane w ten sposób informacje o lokalizacji i stanie sprzętu budowlanego na bieżąco spływają do serwerów obsługiwanych przez Komatsu, gdzie są zbierane i analizowane tworząc profil maszyny. Dajemy użytkownikom maszyn budowlanych możliwość stałego monitorowania ich sprzętu praktycznie z każdego miejsca na świecie. Wystarczy, że użytkownik zaloguje się na specjalną stronę internetową, a uzyska informacje, gdzie jego maszyna się znajduje, co w danej chwili robi i jaki jest jej stan techniczny– tłumaczy Witold Kocot, Szef Sprzedaży Komatsu Poland w regionie południowym – To praktyczne narzędzie pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacji maszyny i na szybkie reagowanie na np. nieprawidłowe wykorzystanie sprzętu. System Komtrax to oszczędność pieniędzy i czasu. Podobne systemy stosowane były do tej pory zazwyczaj tylko w drogich i specjalistycznych urządzeniach budowlanych. W przypadku Komtrax jest jednak inaczej, Komatsu instaluje system w swoich maszynach budowlanych seryjnie. Użytkownik maszyny dostaje sprzęt już wyposażony w odpowiednią antenę i oprogramowanie, pozwalające w każdej chwili aktywować działanie systemu.

Jakie są konkretne korzyści z wykorzystania systemu Komtrax? Dzięki niemu właściciel maszyny otrzymuje informacje dotyczące nie tylko jej położenia, ale i dokładnych parametrów technicznych takich jak czas pracy silnika, poziom paliwa, ciśnienie w układzie hydraulicznym czy poziom płynu w układzie chłodzenia itp. Za pomocą odpowiedniego ustawienia systemu można kontrolować jej nieuprawnione wykorzystanie– w razie opuszczenia przez maszynę wyznaczonego obszaru pracy włącza się alarm informujący o niepożądanym zajściu. W takim przypadku dysponent maszyny może zablokować możliwość ponownego rozruchu. Z tego powodu w wielu krajach instalacja systemu daje prawo do zniżek przy ubezpieczeniu maszyny budowlanej. Komtrax umożliwia również stworzenie „życiorysu” maszyny, w którym zapisane są parametry jej pracy, informacje o wszelkich usterkach i o obciążeniach jakim została poddawana w czasie eksploatacji. Te szczegółowe dane mogą być opracowane i zaprezentowane użytkownikowi sprzętu w formie czytelnych wykresów i tabel. Zastosowanie systemu pozwala więc na optymalizację wykorzystania maszyny i przedłużenie jej żywotności.

Informacje o maszynie udostępniane są również serwisowi firmy, która jest dostawcą maszyny. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie ustalenie przyczyn ewentualnej usterki i na sprawne jej usunięcie – pracownicy serwisu jadąc naprawić maszynę wiedzą już jakie części i jakie narzędzia powinni ze sobą zabrać. Co więcej, Komtrax informuje z wyprzedzeniem o konieczności dokonania przeglądu technicznego. System stanowi standardowe wyposażenie maszyn, ale użytkownik nie ma obowiązku jego aktywacji. W każdej chwili może jednak zgłosić taką potrzebę.Melania Wojas
Na podstawie: redpen.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii