Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-11-29

Bezpieczna eksploatacja może ratować życie

Bezpieczna eksploatacja może ratować życie

25 listopada 2010 r. w Brukseli odbywała się konferencja pod tytułem "Eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków: rób to bezpiecznie", poświęcona problematyce bezpiecznej eksploatacji. Jak bowiem wynika ze statystyk, od 10 do 15 procent wszystkich śmiertelnych wypadków w miejscu pracy zdarzających się w Europie, ma związek z niewłaściwą eksploatacją maszyn, urządzeń i budynków.

Podczas konferencji po raz pierwszy przedstawiony został raport EU-OSHA "Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków w praktyce". Publikacja opisuje główne strategie, jakie powinny przyjąć przedsiębiorstwa w celu eliminacji zagrożeń w miejscu pracy. Dr Jukka Takala, dyrektor EU-OSHA, powiedział: "W przedstawionych strategiach nie tylko podkreślono konieczność wprowadzania
w przedsiębiorstwach kultury bezpieczeństwa i ustalanie jasnych procedur pracy, ale także modelowe sposoby angażowania pracowników w kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy, prowadzenie oceny ryzyka i szkolenia w zakresie BHP".

Podczas konferencji odbyło się szereg warsztatów i spotkań z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli oficjalnych partnerów kampanii, którzy angażują się w problematykę bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Do grona partnerów należy wiele korporacji i stowarzyszeń sektora prywatnego i publicznego, w tym najbardziej znane europejskie firmy. Warsztaty odbywające się podczas konferencji obejmowały przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków, w tym między innymi warsztaty konserwacji silników Air France, podczas których uczestnicy zapoznali się z narzędziami do symulacji, pomagającymi zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa i ustalić kwestie ergonomiczne, już na etapie projektu. Kolejny warsztat, pod nazwą "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków na etapie projektu" poświęcony był ograniczeniom liczby wypadków poprzez lepsze zaprojektowanie miejsc pracy, wdrożenie procedur efektywnego planowania pracy, a także poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Konferencja ta to okazja - zarówno dla przedstawicieli zarządów firm, jak i specjalistów ds. BHP z całej Europy - do wymiany doświadczeń oraz pogłębionej analizy przykładów dobrych praktyk oraz przekonania przedsiębiorców, że skuteczne wdrożenie zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków może znacznie zmniejszyć procent śmiertelnych wypadków w miejscu pracy.

Na podstawie: osha.europa.eu

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii