Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2014-02-28

Oprogramowanie LMS firmy Siemens jest wykorzystywane do badań strukturalnych samolotu Airbus A350 XWB

Oprogramowanie LMS firmy Siemens jest wykorzystywane do badań strukturalnych samolotu Airbus A350 XWB

  • Oprogramowanie LMS Samtech Caesam oferuje kompleksową platformę integrującą ponad 400 opracowanych wewnętrznie przez konsorcjum Airbus narzędzi do wykonywania analiz strukturalnych
  • Ponad 2000 inżynierów pracujących u ponad 50 dostawców na całym świecie korzysta z programu LMS Samtech Caesam przy projektowaniu oraz certyfikacji strukturalnej modelu A350-900

 Oprogramowanie stworzone przez LMS – jeden z segmentów biznesowych firmy Siemens – odegrało kluczową rolę w procesie analizy strukturalnej nowego płatowca A350-900, co zaowocowało rozszerzeniem jego zastosowania o inne projekty realizowane przez konsorcjum Airbus. Opierając się na LMS Samtech Caesam – jednym z oferowanych przez firmę Siemens rozwiązań z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE)  – Airbus stworzył wspólne środowisko do przeprowadzania analiz naprężeniowych. Narzędzie LMS Caesam stanowiło w procesie projektowania oraz analizy strukturalnej modelu A350-900 fundament, na którym oparto zharmonizowane metody stosowane przez ponad 2000 zajmujących się naprężeniami inżynierów pracujących dla dostawców Airbusa w ponad 50 krajach na całym świecie. LMS Caesam stanowi wspólną platformę integrującą wszystkie wykorzystywane przez konsorcjum Airbus procesy, metody, narzędzia oraz biblioteki danych i zastępuje ponad 400 stosowanych wcześniej osobnych rozwiązań.

Stanowiący część rodziny A350 XWB model A350-900 jest pierwszym samolotem firmy Airbus zaprojektowanym przy użyciu wspólnego dla całego konsorcjum środowiska ISAMI (Improved Structural Analysis through Multidisciplinary Integration – Ulepszona analiza strukturalna z wykorzystaniem integracji multidyscyplinarnej). Środowisko ISAMI zapewnia spójność w procesie certyfikacyjnym i analizie strukturalnej A350. ISAMI oparte jest na platformie LMS Caesam, stanowiącej z kolei część oferującego rozwiązania symulacyjne pakietu LMS Samtech.

 

Platforma LMS Caesam pomogła konsorcjum Airbus w uporaniu się z trzema głównymi wyzwaniami dotyczącymi analizy strukturalnej, tj. z harmonizacją, automatyzacją oraz wdrożeniem rozwiązań do użytku. Pozwala ona na zarządzanie oraz automatyzację procesów projektowych dotyczących obliczania marginesów bezpieczeństwa, zapewniając tym samym znaczne oszczędności kosztowe i czasowe w ramach całego cyklu projektowego. Platforma umożliwia integrację zharmonizowanych procesów i narzędzi wymiarowania oraz lepsze wykorzystanie posiadanego przez firmę know-how. Ponadto, rozwiązanie LMS Caesam jest przystosowane do tego, by wspomagać producentów lotniczych w koordynowaniu skomplikowanych, związanych z analizą strukturalną procesów prowadzonych w całym globalnym łańcuchu dostaw firmy.

 

Dzięki skuteczności platformy LMS Caesam w środowisku ISAMI, zakres wykorzystania tego rozwiązania został rozszerzony o szczegółowe wymiarowanie strukturalne oraz certyfikację modeli A350-1000 i A320neo. Ponadto, działając wspólnie z LMS – jednym z segmentów biznesowych firmy Siemens – Airbus opracował nowe narzędzie umożliwiające oszacowanie masy samolotu już na wstępnym etapie procesu jego projektowania. Airbus korzysta także z opartej na platformie LMS Caesam technologii PRESTO (Pre-sizing of Structures for Trade-Offs) do wstępnego wymiarowania samolotów. Zastosowanie PRESTO przy pracach nad modelem A350-1000 umożliwiło uzyskanie znacznych oszczędności czasowych w porównaniu do poprzednio stosowanych metod.

 

LMS jest segmentem biznesowym Siemens PLM Software, który został przejęty przez firmę Siemens w styczniu 2013 roku. Więcej informacji znaleźć można pod adresem

http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/lms/

 

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Borys, telefon: 22 339 36 85

E-mail: aleksandra.borys@siemens.com

 

Więcej informacji na temat PLM software znaleźć można na stronie http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/

 

Najświeższe wiadomości w serwisie Twitter: www.twitter.com/siemens_press

 

Sektor Siemens Industry (Erlangen, Niemcy) Siemens Industry jest wiodącym na świecie dostawcą innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów, rozwiązań i usług dla klientów przemysłowych. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom z zakresu automatyki i oprogramowania przemysłowego, rozległemu doświadczeniu rynkowemu oraz usługom świadczonym w oparciu o sprawdzone rozwiązania technologiczne, Sektor Industry umożliwia swym klientom poprawę poziomu ich wydajności, skuteczności i elastyczności. Sektor Industry zatrudnia na całym świecie ponad 100.000 osób pracujących w takich branżach jak Industry Automation, Drive Technologies oraz Customer Services. Do Sektora Industry należy również Jednostka Biznesowa Unit Metals Technologies. Więcej informacji znaleźć można pod adresem http://www.siemens.com/industry

Na podstawie: http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii