Paweł Irek Nexwell Engineering 2010-09-14

Inteligentny Dom: Kontrola załączenia obwodu w systemie Nexo.

Inteligentny Dom: Kontrola załączenia obwodu w systemie Nexo.

Inżynierowie wrocławskiej firmy Nexwell Engineering opracowali kolejną innowacyjną funkcjonalność nie mającą odpowiednika w innych systemach inteligentnych domów.

Ciągła kontrola załączenia obwodu to nowa funkcja urządzeń, których elementem wykonawczym jest przekaźnik, ale nie jest to obwód rolet czy oświetlenia (przypadek, w którym działanie systemu nie jest bezpośrednio widziane przez użytkownika).

Typowym przykładem takich obwodów jest sterowanie elektrozaworami ogrzewania, elektrozaworami zraszaczy (które na ogół pracują we wczesnych godzinach porannych), czy też inne zastosowania np. sterownie pompami cyrkulacyjnymi, matami grzewczymi, klapami sterującymi przepływem powietrza, obwodami zasilającymi poszczególne urządzenia domowe itp.

Po konsultacjach z firmami instalatorskimi, oprogramowano wejścia lokalne sterowników przekaźnika pracujących na magistrali komunikacyjnej TUKAN. Od września 2010 posiadają one wbudowaną możliwość sprawdzania czy zadanie systemowe załączenia danego przekaźnika przekłada się na rzeczywistą reakcję odbiornika w postaci ciągłego sygnału zwrotnego.


Zasadę działania tej funkcji przedstawia poniższy rysunek.
Zasada działania sprawdzania czy zadanie systemowe załączonego danego przekąxnika przekłada się na rzeczywistą reakcję odbiornika

W przypadku, gdy załączony obwód nie otrzyma sygnału zwrotnego istnieje możliwość zakomunikowania błędu (np. poprzez SMS) właścicielowi domu lub firmie, która zainstalowała oraz konserwuje dany system Nexo. Ma to kluczowe znaczenie dla osób odpowiedzialnych za konserwację i usuwanie usterek. Idąc dalej dzięki stosowaniu tej funkcjonalności np. w hotelach, o ewentualnej usterce zarządca dowie się np. z panelu LCD, a nie od niezadowolonego gościa.

Informacja to nie wszystko - system Nexo może sam podjąć czynności zaradcze w przypadku braku fizycznego potwierdzenia wykonanej operacji, tak jakby to było normalne zdarzenie logiczne w obrębie systemu automatyki. Przekłada się to na wzrost ogólnych możliwości inteligentnego sterownia urządzaniami budynku i bezpieczeństwa automatyzacji funkcji bez udziału i kontroli użytkownika.

Kontrola obwodu odbywa się w sposób ciągły, czyli system kontroluje nie tylko moment załączenia danego odbiornika, ale również jego pracę. W ustawieniach mamy do wyboru zakresy 0,5s do 15s opóźnienia na poprawną reakcję elementu sterowanego.

Kontrola załączenia obwodu jest kolejną w tym roku innowacją Nexwell Engineering dla systemów automatyki domowej po popularnych wśród użytkowników gestach panelu dotykowego i karcie komend (otwarty protokół komunikacji do integracji systemu Nexo z innymi systemami automatyki domowej, sterownikami i komputerami).

Paweł Irek Nexwell Engineering
Na podstawie: www.nexwell.eu

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii