Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2023-06-23

Pińczowska oczyszczalnia ścieków z nagrodzoną technologią

Pińczowska oczyszczalnia ścieków z nagrodzoną technologią

Problem zrzutu nieoczyszczonych ścieków – m.in. przez zakłady przemysłowe czywodociągi – to poważne zagrożenie dla środowiska. Nowoczesne obiekty, takie jakWodociągi Pińczowskie (z woj. świętokrzyskiego), stawiają na sprawdzony systemMSX – automatycznej stacji poboru i monitoringu wody oraz ścieków. Technologia ta,zaprojektowana przez Xylem i Pol-Eko, właśnie została uznana za jeden z najlepszychproduktów podczas Targów WOD-KAN w Bydgoszczy.

By zmniejszyć koszty i wyeliminować problemy

Dzięki sprawdzonemu systemowi monitoringu, możliwe jest wyeliminowanie problemuponadnormatywnych zrzutów jeszcze przed ich pojawieniem się w samej oczyszczalni. Toszczególnie ważne, biorąc pod uwagę zły stan polskich wód. Aktualnie bowiem niestety,niejednokrotnie zakłady przemysłowe dopuszczają się przekroczeń parametrów takich jakchoćby chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT). To przekłada się na późniejsze problemydla wodociągów i generuje koszty, a w najbardziej niebezpiecznych przypadkach skaża rzekiniewystarczająco oczyszczonymi ściekami. Sprawny monitoring to dla zakładów komunalnych również szansa na zredukowanie kosztów poprzez optymalizację zużycia prądu przy jednoczesnej ciągłej kontroli parametrów ścieków.

Innowacyjna technologia w Pińczowie

Coraz więcej przedsiębiorstw przywiązuje większą wagę do kwestii monitorowania ścieków.Wodociągi Pińczowskie wykorzystujące technologię opracowaną przez Xylem, obsługująteren, na którym znajduje się kilka dużych zakładów przemysłowych odprowadzającychścieki bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. Stacja dostarczona do Pińczowa została dostosowana do potrzeb zakładu i jest wyposażonaw pomiar pH, redox, temperatury oraz przewodności. Urządzenie opiera się napróbopobieraku wykonanym ze stali nierdzewnej, nowoczesnym układzie pomiarowym WTWoraz systemie telemetrycznym. W przypadku przekroczenia choćby jednego z badanychparametrów, do kontrolera wysłany zostaje SMS z informacją o wystąpieniu problemu.Równolegle, podczas takiego zdarzenia, system poboru próbki zasysa ściek i umieszcza gow jednej z 24 butelek usytuowanych w termostatyzowanej komorze. Takie rozwiązanie minimalizuje konieczność częstych przyjazdów do obiektu i zwiększakomfort użytkowania. Dodatkowo obsługa wodociągów może w każdej chwili bez problemuzapoznać się z historią wyników oraz przeanalizować wykresy wygenerowane przez system.Odpowiednio wdrożony i sprawny system MSX, taki jak wdrożony przez Xylem WaterSolution dla Wodociągów Pińczowskich, pozwala na znaczącą redukcję lub nawetwyeliminowanie problemu ponadnormatywnych zrzutów jeszcze przed ich pojawieniem się wsamej oczyszczalni.

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii