Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-07-20

Schneider Electric otwiera Energy University

Schneider Electric, Energy University picture

Firma Schneider Electric, globalny specjalista w zarządzaniu energią, otwiera Energy University™, niezależne, internetowe centrum edukacyjne, dostarczające wiedzę niezbędną do skutecznego wdrażania – na różną skalę – efektywnych energetycznie rozwiązań dla biznesu. Kursy przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, planowanie, projektowanie czy tworzenie przestrzeni wykorzystujących energię. Celem kursów jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do decydowania w kwestiach efektywności i tworzenia bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych rozwiązań.

Schneider Electric wierzy, że w zrównoważonym wykorzystaniu energii tkwi wielki potencjał oszczędności, nadal jednak niedostrzegany przez przemysł i konsumentów. Poprzez Energy University™ chcemy dać szansę lepszego zrozumienia i wykorzystania tych możliwości, tak aby osiągnąć więcej mniejszym nakładem sił i środków – powiedział Paul Hamilton, wiceprezes Energy and Solution University Schneider Electric. – Energy University™ ma zwiększyć świadomość społeczną poprzez przedstawienie złożonych kwestii w przystępny sposób i dostarczenie użytkownikom na całym świecie praktycznej wiedzy na temat wszystkich aspektów zarządzania energią.

Kursy organizowane przez Energy University™ nie promują konkretnych produktów, lecz skupiają się na kluczowych koncepcjach i najlepszych praktykach niezbędnych do osiągnięcia wysokiego stopnia sprawności w zarządzaniu energią. Eksperci z wielu dziedzin, w których działa Schneider Electric, pomagają w opracowywaniu i rozwoju kursów. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nowe technologie i wiedzę, Energy University™ będzie dołączał kolejne kursy do swojego programu.

Obecnie oferowanych jest 11 podstawowych kursów. Wśród tematów znajdują się m. in.:

  • Podstawy efektywności energetycznej
  • Ekonomia efektywności energetycznej
  • Wdrażanie „zielonych” technologii w energetyce i środowisku w oparciu o standardy LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design)
  • Program „Trusted Advisor”
  • Technologie alternatywnego zasilania
  • Efektywność centrum danych: redukowanie poziomu zużycia energii elektrycznej
  • Podstawy właściwego oświetlenia w efektywnych energetycznie aplikacjach I
  • Standardowo, każdy z kursów może być ukończony w czasie krótszym niż godzina. Nauka jest wygodna dzięki łatwej w obsłudze platformie internetowej, dostępnej z każdego komputera podłączonego do sieci. Indywidualnemu wyborowi tempa nauczania towarzyszy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikującego, oceniający aktualny stan wiedzy. Certyfikat stwierdza, że uczestnik kursu rozumie kompleksowość kwestii związanych z zarządzaniem energią i jest w stanie samodzielnie poradzić sobie w sytuacjach wymagających świadomości energetycznej, niezbędnej w rozwiązywaniu problemów i projektowaniu efektywnych rozwiązań.
Tylko edukacja i wzrost świadomości pozwoli firmom wykorzystać szansę na znaczne ograniczenie zużycia energii – powiedział Andy Chatha, Prezes firmy doradczej ARC Advisory Group. – Dzięki dostępowi do niezależnej wiedzy z różnych dziedzin, przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać efektywne energetycznie i przyjazne środowisku rozwiązania, wspierając przy tym swoją działalność biznesową.

Kursy Uniwersytetu Energetycznego dostępne są na żądanie ze strony www.myenergyuniversity.com. Więcej informacji na temat firmy Schneider Electric i jej zintegrowanych rozwiązań można uzyskać na stronie www.schneider-electric.com.

Komentarze do artykułu

Arek

Polecam kurs, bardzo Ciekawa forma warto poświecić czas


Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii