Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-03-23

Redukcja kosztów i zwiększenie jakości produkcji dzięki inżynierskiemu narzędziu firmy Mitsubishi Electric MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite.

Redukcja kosztów i zwiększenie jakości produkcji dzięki inżynierskiemu narzędziu firmy Mitsubishi Electric MAPS – Mitsubishi Adroit Process Suite.

Partner firmy Mitsubishi Electric i e-F@ctory, Adroit Technologies rozwiązał problem tradycyjnych narzędzi integracyjnych PLC-SCADA, stosując pakiet MAPS - Mitsubishi Adroit Process Suite. To kompletne narzędzie do automatyzacji całego cyklu życia produktu jest niezwykle przydatne w fazie projektowania i integracji projektu. Zwiększa ono także integralność rozwiązań dostarczanych w określonej konfiguracji i umożliwia klientom standardowe rozbudowywanie i konserwację wszelkich rozwiązań automatycznych.

Ten kompletny, zintegrowany pakiet prowadzi użytkownika przez wszystkie fazy prac - projekt procesu, projekt technologiczny, projekt systemu sterowania, instalację, rozruch, testy odbiorcze i bieżącą konserwację, co ułatwia utrzymanie spójności i integralności systemu automatyki, zwiększa jego jakość i ogranicza koszty.

W przypadku zastosowań, w których sterowniki PLC Mitsubishi Electric są łączone z rozwiązaniami SCADA lidera rynku południowoafrykańskiego - firmy Adroit Technologies, MAPS umożliwia kompleksowe podejście do projektowania cyklu życia produktu. To oparte na standardach podejście zapewnia skrócenie czasu i ograniczenie zakresu prac na etapie projektowania procesu automatyzacji, jego testowania i rozruchu dzięki predefiniowanym blokom funkcjonalnym PLC, które użytkownik może konfigurować i dzięki grafice SCADA spełniającej wymogi międzynarodowych norm S88 i S95.

Rozwiązanie MAPS zapewnia systemowi jedno miejsce do kompleksowej konfiguracji projektu, jego wdrożenia i zarządzania nim. Zastosowanie MAPS Enterprise Manager umożliwia masowe projektowanie i ograniczenie zakresu prac dzięki funkcjom importowania umożliwiającym szybkie konfigurowanie projektu technologicznego, projektów SCADA i PLC oraz bieżące zarządzanie cyklem życia rozwiązania automatycznego.

W MAPS jest wbudowany kreator, który może automatycznie tworzyć projekty PLC i SCADA, co znacznie skraca czas potrzebny na projektowanie i konfigurację. Pakiet zapewnia też, że projekt będzie ustandaryzowany i kompleksowy, co ułatwia bieżącą konserwację przez cały cykl jego życia.

Kolejną poważną wadą tradycyjnych rozwiązań integracyjnych jest generowanie raportów. W MAPS raporty z harmonogramów WE/WY, konfiguracji PLC i SCADA mogą być generowane automatycznie. Automatyczne tworzenie raportów sprawia, że podczas przekazania projekt odzwierciedla stan powykonawczy, z aktualnymi rysunkami oprzyrządowania i schematami elektrycznymi zestrojonymi z konfiguracją SCADA i wejściami/wyjściami PLC. Raporty są dostosowane do bazy danych, a więc nawet podczas prac konserwacyjnych raporty zawsze będą pokazywały aktualny stan konfiguracji oprzyrządowania i komponentów elektrycznych.

Pakiet MAPS jest też pomocny przy prowadzeniu aktualnej dokumentacji projektowej. Na etapach projektowania, a nawet po późniejszych aktualizacjach lub modyfikacjach projektu MAPS umożliwia bieżące zarządzanie dokumentacją oprzyrządowania i dokumentacją elektryczną faktycznego, powykonawczego stanu projektu i PLC/SCADA. Bez względu na to, czy zmiany konfiguracyjne są wprowadzane w projekcie, PLC, SCADA czy w środowisku zarządzania MAPS, projekt gwarantuje synchronizację baz danych i dokumentacji. MAPS daje także możliwość centralnego tworzenia kopii zapasowych projektów.

Kierownik ds. Kluczowych Klientów Mitsubishi Electric Detlef Koffke powiedział: “MAPS to istotna zmiana w podejściu do projektowania, instalowania i konserwacji złożonych projektów technologicznych. Pakiet MAPS oferuje najwięcej korzyści projektantom, integratorom i użytkownikom końcowym - zwłaszcza udoskonalone podejście do wdrażania systemu, co przekłada się na ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności.”

Na podstawie: dmaeurope.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii