DD 2015-05-19

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AUTOMOTIVE 2015

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AUTOMOTIVE 2015

Gdy nauka styka się z biznesem 

 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AUTOMOTIVE 2015

 

Cyfryzacja i optymalizacja produkcji – to temat przewodni konferencji skierowanej do branży automotive, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan – Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz firmę Siemens.

 

Patronat nad wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centralny  Instytut Ochrony Pracy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT oraz Polska Izba Motoryzacji. Konferencję otworzył prof. dr inż. Edward Chlebus z Politechniki Wrocławskiej tematem „Priorytety rozwoju technologii i systemów wytwarzania w programach europejskich”.

 

Za najciekawsze uczestnicy uznali wystąpienie Łukasza Droba z FCA Poland, dotyczące optymalizacji zużycia czynników energetycznych w procesie produkcji samochodów, referat Tomasza Nowaka z firmy KUKA, na temat współpracy maszyny  z człowiekiem oraz prelekcję dr. hab. inż. Jacka Reinera z Politechniki Wrocławskiej, poświęconą sterowaniu procesami wytwarzania i kontroli jakości wyrobów z użyciem systemów wizyjnych.

 

- Cieszy mnie, że goście tak wysoko ocenili wartość merytoryczną konferencji, mówi Dariusz Germanek z firmy Siemens, jeden z pomysłodawców konferencji.  80 % uczestników uznało referaty za interesujące, co trzeci deklaruje zaś, że nabytą wiedzę wykorzysta w praktyce. W przyszłym roku chcemy postawić jeszcze silniejszy akcent na wdrożenia i analizę studiów przypadków.

 

Podczas dwóch dni konferencji goście mieli możliwość wysłuchania 16 wykładów oraz uczestniczenia w 11 sesjach dla inżynierów. Za najbardziej innowacyjny warsztat uznano ten poprowadzony przez Michała Urlińskiego z firmy Siemens na temat systemów  wizualizacji  i  komputerów  przemysłowych  w  aplikacjach  wsparcia  służb  technicznych i nadzoru produkcji.

 

- Udało się nam wprowadzić konferencję naukowo-techniczną Automotive na międzynarodową listę odwiedzin samochodu demonstracyjnego Safety Track, mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. Goście podczas panelu dedykowanego bezpieczeństwu mieli w związku z tym możliwość obejrzenia interaktywnej wystawy, poświęconej najnowszym trendom z zakresu Safety Integrated oraz techniki napędowej.

 

Partnerami konferencji były firmy: AIUT, MJ Group, KUKA, Lapp Kabel, LUCA Logistic Solutions, SimTec. Wydarzenie odbyło się w się w dniach 23-24.04.2015 w Zakopanem.

 

Więcej informacji: www.konferencja-automotive.pl

 

Dalszych informacji udziela:

Aleksandra Szafraniec, Omega Communication,  tel. (22) 547 08 85

e-mail: aszafraniec@communication.plDD

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii