. 2010-12-29

ABB poprawia jakość energii elektrycznej i produktywność w hinduskiej fabryce FIATA

ABB poprawia jakość energii elektrycznej i produktywność w hinduskiej fabryce FIATA

Rozwiązanie ABB w zakresie poprawy jakości energii elektrycznej podniosło współczynnik mocy w nowoczesnej fabryce samochodów Fiat w Indiach do 99,5 procent, co przyniosło efekt w postaci znaczącej poprawy produktywności dzięki wyższej jakości spawania i zwiększeniu stabilności sieci zasilania.

Rozwiązanie obejmuje dwie technologie energetyczne ABB, STATCON i DYNACOMP, które umożliwiają szybką i łatwą dynamiczną kompensację mocy biernej oraz rozwiązują różnorodne problemy związane z jakością energii elektrycznej w sieciach przemysłowych, takie jak niski współczynnik mocy, zapad napięcia, migotanie i wysoki poziom wyższych harmonicznych.

Fabryka Fiata w Pune funkcjonuje od 2007 roku i jest jedną z najnowocześniejszych zakładów branży motoryzacyjnej w Indiach, mimo, że pobierające moc bierną i gwałtownie zmieniające się obciążenia w różnych warsztatach poważnie wpływały na jakość energii elektrycznej.

Zwłaszcza spawanie punktowe powoduje krótkie i gwałtowne impulsy prądowe, które wywołują zakłócenia w sieci. Zakłócenia, z kolei, negatywnie wpływają na jakość spawania i powodują, że na linii produkcyjnej pojawia się więcej wyrobów wybrakowanych. Wzrasta również poziom strat elektrod.

Rozwiązanie ABB skutecznie pomogło w osiągnięciu imponującego współczynnika mocy na poziomie niemal 100 procent, nawet w warsztacie spawalniczym, co jest klasycznym przykładem aplikacji stale poddawanej szybkim, dynamicznym zmianom zapotrzebowania na moc bierną .

Oprócz stabilności sieci zasilania i oszczędności energii elektrycznej, lepszy współczynnik mocy wpłynął również na zmniejszenie kosztów utrzymania warsztatów spawalniczych i start kosztownych elektrod. Ponadto, zastosowany w rozwiązaniu, innowacyjny tryb oszczędzania energii ponownie uruchamia pracę urządzenia automatycznie, kiedy obciążenia zostają wykryte, w ten sposób oszczędzając na zasilaniu pomocniczym i eliminując strat ręczny. „Cieszymy się, że dzięki technologiom ABB, STATCON i DYNACOMP, jesteśmy w stanie utrzymać średni współczynnik mocy na poziomie powyżej 0,995. To bez wątpienia poprawia współczynnik obciążenia naszego zakładu, dzięki polepszeniu jakości energii elektrycznej.” – Rakesh Baweja, wiceprezes Fiata w Indiach

STATCON oparty jest na technologii IGBT*, która pozwala na ultraszybką dynamiczną kompensację mocy biernej w czasie zaledwie 20-30 milisekund. To gwarantuje sprawną i bezstopniową kompensację mocy biernej poprzez wygenerowanie mocy indukcyjnej lub pojemnościowej i jest idealnym rozwiązaniem poprawiającym jakość energii elektrycznej w słabych sieciach. Typowe zastosowania tej technologii to koleje, warsztaty spawalnicze, walcownie, piece i tym podobne instalacje przemysłowe, które gwałtownie zmieniają zapotrzebowanie na moc bierną.

STATCON został zaprojektowany i opracowany przez ABB w Indiach. Jego ostatnia generacja pozwala na diagnostykę sterowania, pracy, optymalizacji i ochrony. Posiada również bogatszy interfejs użytkownika zaspokajający rosnące zapotrzebowanie rynku na zaawansowaną funkcjonalność. To jedyny kompensator mocy biernej dopuszczony do użycia w hinduskich kolejach.

Obok układu STATCON, rozwiązanie ABB zawiera również układ DYNACOMP, zaawansowaną baterię kondensatorów z łącznikami tyrystorowymi, która zapewnia ultra-szybką i wolną od zakłóceń w trakcie przełączania, kompensację mocy biernej przeznaczoną dla sieci NN (niskiego napięcia). W sumie 23 panele DYNACOMP o różnych mocach znamionowych zostały zainstalowane na stacjach elektroenergetycznych zasilających mechanizm napędowy zębaty, warsztaty malowania i montażu nadwozia po spawaniu, jak również centra badawczo-rozwojowe i systemy dostawcy energii.

Zastosowanie rozwiązania ABB zaowocowało stabilizacją sieci energetycznej zakładu, znacznym spadkiem zużycia energii elektrycznej, unikaniem kar nakładanych przez operatora sieci energetycznej za zużycie nadmiernych ilości mocy biernej, poprawą jakości i produktywności spawania oraz niższymi kosztami utrzymania warsztatu spawalniczego.

* Insulated gate bipolar transistor - tranzystor bipolarny z izolowaną bramką - szybko przełączający i wysoce wydajny półprzewodnik mocy.
Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii