Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2010-11-16

ABB uruchamia połączenie energetyczne wysokiego napięcia w Namibii

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, uruchomił połączenie energetyczne Caprivi zbudowane dla NamPower, krajowego zakładu energetycznego w Namibii. System przesyłowy wysokiego napięcia łączy sieci elektryczne Namibii i sąsiedniej Zambii, stając się nową trasą importu energii elektrycznej. Oficjalnego otwarcia połączenia dokonał Prezydent Namibii, Jego Ekscelencja Hifikepunye Pohamba.

Połączenie energetyczne 350 kV, 300 MW jest pierwszym, zbudowanym przez ABB połączeniem przesyłowym HVDC Light wykorzystującym linie napowietrzne zamiast kabli podziemnych i podmorskich. Linia o długości 950 kilometrów w znaczący sposób usprawni przepływ energii elektrycznej przez Namibię i przyczyni się do wzmocnienia sieci energetycznej w południowej Afryce.

„Nowe połączenie energetyczne Caprivi zabezpieczy dostawy energii elektrycznej, podniesie niezawodność sieci i usprawni handel energią elektryczną w tym regionie,” powiedział Martin Gross, szef globalnego biznesu Systemów Sieci Energetycznych, stanowiącego część dywizji Systemów Energetyki w Grupie ABB. „Nasza technologia HVDC Light doskonale nadaje się do efektywnej transmisji energii elektrycznej i włączania do sieci czystej energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wodna.”

Połączenie Caprivi, łączące sieci energetyczne w Namibii i Zambii zapewni niezawodny transfer energii elektrycznej pomiędzy wschodnimi i zachodnimi obszarami objętymi działalnością Southern African Power Pool (SAPP), współpracujących ze sobą krajowych zakładów energetycznych w południowej Afryce”, powiedział Tangeni Kambangula, szef marketingu i komunikacji NamPower.

Jest to również pierwsze połączenie energetyczne pomiędzy regionem Caprivi w Namibii i resztą kraju. Za jego pośrednictwem energia elektryczna będzie dostarczana do regionu, jeśli normalne dostawy z Zambii ulegną zakłóceniu. Nawet większe części wyspowych sieci energetycznych Namibii i Zambii mogą być zasilane z linii prądu stałego, która utrzymuje kontrolę częstotliwości i tym samym unika przerw w dostawach energii elektrycznej.

ABB była odpowiedzialna za inżyniering systemu, projekt, dostawy i instalację dwóch stacji konwertorowych. Projekt ustanawia nowe standardy poprzez rozszerzenie zakresu napięć dla technologii HVDC Light, do 350 kV i jest pierwszym przypadkiem implementacji tej technologii przy wykorzystaniu bardzo długich, napowietrznych linii przesyłowych.

Stworzona przez ABB, innowacyjna i przyjazna środowisku technologia HVDC Light jest technologią przesyłu prądu stałego o wysokim napięciu umożliwiającą stabilizację słabych sieci elektrycznych dzięki bardzo znaczącej kontroli napięcia. Projekt pozwala również na zbudowanie dwubiegunowego rozszerzenia do 600 MW.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat ABB dostarczyła ponad 28 stacji konwertorowych wykorzystujących systemy HVDC Light. Technologia ta odgrywać będzie kluczową rolę we włączaniu do sieci energii elektrycznej pochodzącej z wiatru i wody.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność, jednocześnie minimalizując oddziaływanie na środowisko. Grupa ABB zatrudnia 117 000 pracowników w ponad 100 krajach świata

Na podstawie: abb.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii