Jarosław Kapturski 2010-11-23

System zdalnego nadzoru przepompowni Goczałkowice - Zdrój

System zdalnego nadzoru przepompowni Goczałkowice - Zdrój

Gmina Goczałkowice-Zdrój w 1993 roku przystąpiła do budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonano wówczas 69,5 km sieci głównej, bocznej oraz rozdzielczej wraz z przepompowniami. Była to największa gminna inwestycja. Wraz z rozwojem gminnym wymagania w stosunku do systemu zarządzania i nadzoru przepompowniami rosły.

W 2010 roku firma Energotest Sp. z o.o. z Gliwic, wygrała przetarg na opracowanie i wykonanie systemu zdalnego nadzoru przepompowni z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie teletransmisji danych i współdziałania z systemami sterowania pompowniami oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

W oparciu o urządzenia GSM/GPRS Westermo GDW-11 z oferty Tekniska Polska, zaprojektowano i uruchomiono aplikację która zapewnia:
✔ Pełną synoptykę obiektów w ramach zainstalowanych urządzeń pomiarowych i czujników obejmujący stan pompowni jak i zasilania.
✔ Rejestrację i archiwizowanie wartości uzyskiwanych z urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych.
✔ Wysyłanie ważnych komunikatów alarmowych i ostrzeżeń (SMS) do ustalonych telefonów komórkowych dla zapewnienia natychmiastowej i skutecznej interwencji.

Energotest Sp. z o.o. z Gliwic (spółka grupy Elektorbudowa SA), oferuje realizację pod klucz instalacji automatyki w nowopowstających obiektach począwszy od doradztwa technicznego na etapie przygotowywania inwestycji, poprzez projekty wykonawcze, montaże, oprogramowanie i uruchomienia a skończywszy na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

„Zgodnie z wytycznymi w Urzędzie Gminy zainstalowano iPC, będący serwerem. Do systemu operacyjnego zainstalowano aplikację Energotestu opartą na systemie wizualizacji CitectSCADA” mówi Marcin Piegza, Specjalista ds. Systemów Automatyki z firmy Energotest. Komputer posiada wyjście do sieci internet i ma nadany zewnętrzny numer IP oraz odblokowane parę portów komunikacyjnych.

W poszczególnych przepompowniach, zamontowaliśmy modemy GDW-11 485 firmy Westermo, które fizycznie zostały połączone ze sterownikiem w standardzie RS-485. Modem został tak skonfigurowany , aby po utracie zasilania, automatycznie logował sie do sieci GSM/GPRS i nawiązał połączenie TCP z komputerem w urzędzie miasta na  przydzielonym porcie, (każda przepompownia ma swój przydzielony port). Modem po nawiązaniu połączenia tworzy wirtualny tunel, przez który następuje odpytanie sterownika przez komputer za pomocą protokołu MODBUS RTU . Na jednej z przepompowni dodatkowo w sieć RS-485 z modemem wpięte zostały dwa przepływomierze, umożliwiając odczyt aktualnych przepływów oraz stanu licznika przez serwer SCADA. Za akwizycję danych z przepompowni odpowiadają sterowniki Unitronics V350 oraz V120 z dotykowymi panelami graficznymi. ” - Marcin Piegza Specjalista ds. Systemów Automatyki

Osiem sterowników PLC Unitronics V350 i V120 steruje układem pomp i zaworów. Każdy ze sterowników podłączony jest magistralą RS-485 do jednego z modemów Westermo GDW-11 485. Dane przesyłane są za pośrednictwem serwera OPC
do aplikacji SCADA. Protokół transmisji Modbus. Modemy w trybie klienta TCP - nie wymagają stałych adresów IP.Jarosław Kapturski
Na podstawie: tekniska.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii