Wojciech Podsiadły 2015-05-25

Energetyczna rewolucja w białostockim browarze

Energetyczna rewolucja w białostockim browarze

Energetyczna rewolucja w białostockim browarze

Dbałość o środowisko naturalne jest coraz częstszym przejawem społecznej odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw. Prócz względów wizerunkowych, znaczenie dla wzrostu popularności ekologicznych rozwiązań ma rachunek ekonomiczny. Przykład należącego do Kompanii Piwowarskiej Browaru Dojlidy w Białymstoku pokazuje, że modernizacja oświetlenia może być inwestycją o bardzo krótkim czasie zwrotu.

 

Kompania Piwowarska to potentat polskiego rynku piwa z rocznym wolumenem sprzedaży utrzymującym się na poziomie 13-15 milionów hektolitrów. Do portfela marek KP należą między innymi: Tyskie, Żubr, Lech, Książęce i Redd's. Firma przoduje w zakresie działań związanych z ekologiczną odpowiedzialnością biznesu – jej plan rozwoju na lata 2010-2020 zakłada zmniejszenie poziomu dwutlenku węgla emitowanego przez browary o 50%. Jednym z działań wdrożonych celem realizacji tej strategii jest modernizacja oświetlenia w browarach należących do Kompanii.

Jedną z najciekawszych inwestycji firmy jest kompleksowe wdrożenie przez firmę TRILUX Polska inteligentnego systemu opraw LED w magazynie wyrobów gotowych Browaru Dojlidy. W wytwarzającym przeszło 1,5 miliona hl piwa rocznie zakładzie, w wyniku modernizacji około czterokrotnie zmniejszono ilość energii elektrycznej, potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków oświetleniowych.

Opis zastosowanych rozwiązań

Zredukowanie zużycia energii o 75-85% względem stanu początkowego umożliwiła dwuaspektowa modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Zastane metalohalogenkowe oprawy high-bay starej generacji zastąpiono ledowymi liniami szybkiego montażu. Szacuje się, że oszczędności wynikające z tej zmiany technologicznej sięgają 50%. Dalsze ograniczenie zużycia energii elektrycznej możliwe było dzięki zastosowaniu trzech typów czujników, pozwalających na zautomatyzowane sterowanie lampami w zależności od: natężenia światła dziennego, stopnia zapełnienia magazynu oraz czynności prowadzonych w zakładzie. – Czujniki natężenia światła dziennego pozwalają na dostosowanie pracy opraw do ilości naturalnego światła docierającego do pomieszczeń browaru przez dachowe świetliki – mówi Filip Gabryelczyk, odpowiedzialny za realizację w Browarze Dojlidy ekspert firmy TRILUX Polska. – Dotychczas oprawy pracowały pełną mocą, niezależnie od natężenia światła wewnątrz. Zaimplementowanie systemu sterowania działającego w oparciu o czujniki światła dziennego pozwoliło na duże oszczędności, szczególnie w miesiącach letnich, kiedy dzień jest długi, a światło słoneczne wystarczająco mocne – tłumaczy ekspert.

Inteligentny układ sterowania oświetleniem pozwala na optymalizację pracy opraw również w zależności od stopnia zajętości miejsc paletowych. Dzięki czujnikom odległości, system jest w stanie rozpoznać stopień zapełnienia przestrzeni magazynowej. Oprawy są automatycznie wyłączane w obszarach zajętych przez palety – tak, aby nie oświetlać miejsc chwilowo nieużytkowanych przez pracowników.

Szczególny nacisk położono na alejki robocze, w których w danym momencie przebywają ludzie. Czujniki ruchu rejestrują ich obecność, rozświetlając aktualnie używane strefy. Gdy w danej alejce nikogo nie ma, wysyłany jest sygnał obniżenia natężenia światła. Wyodrębniono obszary, w których w momentach bezruchu natężenie światła spada do 25% wartości. W innych jest ono całkowicie wygaszane. Wysterowanie poszczególnych stref ustalono na podstawie obserwacji ruchu w magazynie i po konsultacjach z użytkownikami w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy i wygenerowania jak największych oszczędności.

Aby dopełnić proekologicznych modernizacji, wymianie poddano również zewnętrzne oświetlenie magazynów browaru. Rozmieszczone na elewacji zakładu, wysokoprężne lampy sodowe starej generacji zastąpiono oprawami LED, zapewniającymi zmniejszenie zużycia energii o około 50%.

Wymierne korzyści związane z modernizacją

W kontekście implementacji opraw LED często rozważa się, czy wysokie koszty inwestycji są uzasadnione skalą wynikających z nich oszczędności. Przykład Browaru Dojlidy zdaje się przemawiać na korzyść wykorzystania diod emitujących światło. – W browarze Kompanii Piwowarskiej wskutek modernizacji oświetlenia, związane z nim średnie zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się w okresie zimowym z 24 do nawet 6 kW– mówi Filip Gabryelczyk. – Czas zwrotu z inwestycji został oszacowany na 1 rok i 7 miesięcy. Po tym okresie, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów pobieranej energii przekładają się na czysty zysk dla inwestora – podsumowuje ekspert firmy TRILUX Polska.

Kontakt dla mediów:

Wojciech Podsiadły

PR Manager

More&More Marketing

mob.571.246.669

e-mail: wojciech@getmorepr.plWojciech Podsiadły

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii