Źródło: qsg-company.com 2015-02-24

Padma Art zyskuje dzięki opomiarowaniu parku maszynowego (case study)

Padma Art zyskuje dzięki opomiarowaniu parku maszynowego (case study)

 

Optymalizacja jakości i zmniejszenie odpadowości, wsparcie dla TPM, obniżenie poziomu prac administracyjnych, wreszcie - dostęp do precyzyjnych, dostarczanych w czasie rzeczywistym informacji o nazwach i liczbie wytwarzanych artykułów oraz stratach i przestojach w procesie produkcyjnym. Padma Art, producent elementów wyposażenia wnętrz dla sieci sklepów IKEA, podsumowuje wyniki osiągnięte w pierwszych miesiącach od wdrożenia systemu opomiarowującego pracę maszyn.

Padma Art zyskuje dzięki opomiarowaniu parku maszynowego (case study)

 

Optymalizacja jakości i zmniejszenie odpadowości, wsparcie dla TPM, obniżenie poziomu prac administracyjnych, wreszcie - dostęp do precyzyjnych, dostarczanych w czasie rzeczywistym informacji o nazwach i liczbie wytwarzanych artykułów oraz stratach i przestojach w procesie produkcyjnym. Padma Art, producent elementów wyposażenia wnętrz dla sieci sklepów IKEA, podsumowuje wyniki osiągnięte w pierwszych miesiącach od wdrożenia systemu opomiarowującego pracę maszyn.

 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli, wartość eksportu polskich mebli w 2014 roku wyniosła ponad 8 mld euro, plasując nasz kraj na siódmym miejscu w światowym rankingu. Czy dobre wyniki branży to tylko efekt dobrej koniunktury czy również systematycznego rozwoju polskich przedsiębiorstw? Na pewno tak, szczególnie że coraz więcej firm produkcyjnych stawia na innowacyjność, upatrując w technologii drogę do zwiększania własnej konkurencyjności, a co za tym idzie – także obrotów i dochodów.

 

Polska branża stoi przed nie lada wyzwaniem

 

Zwiększająca się produkcja i eksport to duże wyzwania dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do osiągania coraz lepszej pozycji na rynku oraz realizacji wszystkich ustalonych celów biznesowych – mówią właściciele Padma Art, firmy produkującej elementy wyposażenia wnętrz na potrzeby m.in. sieci sklepów IKEA. Przedsiębiorstwo jest jednym z największych pracodawców w Suwałkach. Firma za priorytet stawia sobie zrównoważony wzrost mocy produkcyjnych pozwalający na oferowanie wysokiej jakości produktów w możliwie konkurencyjnym pułapie cenowym. Jak każdy zakład produkcyjny chcący spełnić taki warunek, Padma Art musiała podjąć konkretne działania ukierunkowane na poprawę własnej efektywności operacyjnej. Do realizacji celu wybrała e-Production, zintegrowany system informatyczny przeznaczony do autonomicznego opomiarowania maszyn. Rozwiązanie zostało wdrożone w II kwartale 2014 roku.

 

Dlaczego system do opomiarowania środków trwałych parku maszynowego? Jak wiele firm z branży meblarsko-wnętrzarskiej, także Padma Art zmagała się z trudnościami technologicznymi uniemożliwiającymi rozwój organizacji. Wśród głównych barier firma wskazywała:

 

  • Brak narzędzi pozwalających uzyskiwać dostęp do danych o statusach i wydajnościach poszczególnych maszyn i procesów w czasie rzeczywistym
  • Brak rozwiązań umożliwiających prowadzenie efektywnej komunikacji na różnych poziomach zarządzania oraz wymianę informacji pomiędzy wszystkimi strukturami organizacyjnymi
  • Brak zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie produkcją, jakością, utrzymaniem ruchu, a docelowo również logistyką i planowaniem produkcji

 

Dążenie do eliminacji tych problemów oraz chęć dalszego rozwoju to dla wielu zakładów produkcyjnych motor napędowy determinujący wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych opomiarowujących pracę maszyn. Efektem wdrożeń jest bowiem dostęp do narzędzi, które pozwalają na zarządzanie procesami produkcji oraz uzyskiwanie wysokich wolumenów przy wykorzystaniu już posiadanych środków trwałych.

 

Ręczne pomiary odchodzą do lamusa

 

System do autonomicznego opomiarowania maszyn produkcyjnych pozwala na optymalizację produkcji oraz zwiększanie wydajności środków trwałych w parku maszynowym. Skutecznie eliminuje problemy ręcznych pomiarów skutkujących zbyt wolnym procesem podejmowania decyzji wpływających na produktywność fabryk. Pozyskiwane informacje pozwalają także zmniejszać straty produkcyjne uniemożliwiające osiąganie wysokich wolumenów. Jak tłumaczy Michał Soloch z firmy informatycznej QSG S.A., taki system to kompleksowe rozwiązanie obejmujące software, hardware oraz system wizualizacji informacji. Przykładem jest e-Production, system który został wdrożony przez QSG S.A. w Padma Art w pierwszej połowie 2014 roku. Po blisko 8 miesiącach od implementacji, fabryka wskazuje na pierwsze wyniki powdrożeniowe. To przede wszystkim:

 

ü  Optymalizacja zarządzania parkiem maszynowym dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym i w ramach całej organizacji do precyzyjnych informacji o produktywności i stratach (awarie, przestoje, braki surowców, odpady, itp.)

ü  Wzrost efektywności poprzez eliminację strat i postojów oraz zwiększenie dostępności operacyjnej zasobów (maszyn, narzędzi, ludzi)

ü  Optymalizacja jakości oraz zmniejszenie poziomu odpadowości

ü  Wsparcie metodyki TPM (Total Productive Management)

ü  Zmniejszenie obciążenia pracowników pracami biurowymi (np. ręcznym przygotowywaniem raportów)

 

Dodajmy, że zwrot z inwestycji nastąpił w ciągu ok. 5 miesięcy od wdrożenia, a pierwsze odczuwalne wyniki zostały odnotowane w postaci m.in. zwiększonej produktywności zakładu, motywacji pracowników oraz zmniejszenia poziomu odpadów produkcyjnych. Na obecną chwilę system do autonomicznego opomiarowania maszyn wdrażany jest jeszcze w nowopowstałej, należącej do Padma Art fabryce wieszaków Novigo. Kolejne implementacje obejmą, będącą jeszcze w budowie, fabrykę ram i luster Padma 3.0.

 

Źródło: qsg-company.comŹródło: qsg-company.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii