Jan Petersen 2011-06-03

Inteligentna energetyka

W ramach Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, 26 największych firm technologicznych, rozpoczęło wspólne działania promujące inteligentne sieci elektroenergetyczne. W Izbie powstała Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids, a jej członkowie będą wypracowali wspólne stanowisko w kwestiach prawnych i organizacyjnych dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Innymi zadaniami jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa jest budowanie świadomości społecznej i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Przewodniczącym sekcji został Radomir Grucza, prezes zarządu firmy Nokia Siemens Networks w Polsce.

Bariery rozwoju sieci inteligentnych

Największym barierami przed wdrożeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii, czy niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponadto promocji inteligentnych sieci elektroenergetycznych nie ułatwiał fakt, że inicjatywy podejmowane przez poszczególne przedsiębiorstwa nie były wystarczająco skoordynowane.

Głównym zadaniem Sekcji Inteligentnych Sieci będzie wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych w Polsce. Ponadto Sekcja zajmie się promocją nowoczesnych rozwiązań technicznych i reprezentowaniem interesów swoich członków.

„Dotychczasowe rozwiązania powodują nieefektywne zarządzanie wytwarzaną energią. Stąd decyzja największych firm technologicznych, prowadzących działalność w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych, o powołaniu podmiotu, który będzie jednym głosem mówił o Smart Gridach”– mówi dr Radomir Grucza, przewodniczący Sekcji Inteligentnych Sieci, prezes zarządu Nokia Siemens Networks sp. z o.o. „Wspólna praca na pewno zwiększy możliwości realizacji zadań jakie postawiła przed sobą sekcja.” – podsumowuje dr Radomir Grucza.

Inteligentna sieć energetyczna (Smart Grid)

Smart Grid, czyli inteligenta sieć energetycznaanalizuje, jak działa cały system elektroenergetyczny – w generatorach, na liniach przesyłowych czy u użytkowników końcowych. Dzięki temu zmniejszeniu ulega ilość przerw w zasilaniu, np. po zerwaniu linii elektrycznej Smart Grid „przekieruje” energię, podczas gdy jej uszkodzone części są w tym czasie naprawiane.

Zakład energetyczny może też wysyłać sygnał na temat cen energii do konsumentów. W ten sposób odbiorcy są w stanie przeanalizować koszt i zużycie energii, aby zapłacić jak najmniej. Równocześnie odbywa się kontrola systemu celem zapewnienia czystej energii elektrycznej w sposób ekonomicznie wydajny. Wszystko topoprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i całego sektora energetycznego.

„Gospodarki państw europejskich przygotowują się do modernizacji starzejącej się infrastruktury energetycznej. Planowane zmiany mają doprowadzić do zmniejszenia strat w przesyle energii i w efekcie do jej inteligentniejszego wykorzystania. Stąd decyzja o powołaniu w ramach naszej Izby Sekcji, która zajmie się nie tylko promocją zmian w polskim systemie prawnym, ale również zwiększeniem świadomości społecznej i przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji” – mówi dr inż. Jarosław Tworóg, Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i TelekomunikacjiJan Petersen
Na podstawie: komputerwfirmie.org

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii