Anna Szymczyk 2015-08-17

Stare odchodzi nowe przychodzi – nowoczesna automatyka budynków

Stare odchodzi nowe przychodzi – nowoczesna automatyka budynków

Stare odchodzi nowe przychodzi – nowoczesna automatyka budynków

Według danych pochodzących z raportu „Szóste paliwo” blisko 40 proc. zużywanej energii w Unii Europejskiej pochłaniają budynki. W związku z stałym wzrostem kosztów energii konieczne jest zastosowanie takich rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia jej wydatków i jednocześnie zoptymalizują inne procesy. Ważny jest zatem rozwój automatyki budynkowej, tak aby podnosił standard wykonywanych budynków oraz przyczyniał się do rozszerzenia możliwości produktowych w zakresie zasilania – takie kryteria spełnia rozwiązanie SmartStruxure firmy Schneider Electric.

 

W ciągu ostatnich kilku lat na rynku budynków mieszkalnych, a zwłaszcza komercyjnych biurowców i mniejszych punktów usługowych zaszły ogromne zmiany. Przekształcenia te są wynikiem implementowanych rozwiązań prawnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, wzrostem oczekiwań najemców, co do standardów obiektu - związanym
z tym komfortem energetycznym, cieplnym oraz wentylacją i klimatyzacją obiektów użyteczności publicznej. Dlatego też, zastosowane kilka lat temu rozwiązania w zakresie automatyki budynkowej dziś, aby lepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników musi przejść istotne zmiany. Jednym z takich rozwiązań jest SmartStruxure, które zapewnia zintegrowane i inteligentne monitorowanie, kontrolę oraz zarządzanie energią, systemami oświetlenia oraz instalacjami HVAC. Rozwiązanie to jest głównym narzędziem technicznym, pozwalającym na sprawne sterowanie automatyką budynkową, a także sprostanie wymaganiom certyfikacji z zakresu LEED i BREEAM.         

 

3 argumenty na rzecz rozwoju zintegrowanych rozwiązań automatyki budynkowej

 

Powodów, dla których rozwijany jest system zintegrowanych rozwiązań jest klika. Po pierwsze, podjęcie działań w zakresie rozwoju technologicznego zintegrowanych rozwiązań tj. SmartStruxure przyczynia się do rozwijania szerokiego rynku BMS, aby w jak najlepszy sposób sprostał stawianym przed nim wymaganiom ze strony klientów. Kolejnym istotnym argumentem jest rozszerzenie możliwości produktowych z zakresie zasilania, co jest jednoznaczne z rozbudowaniem dotychczasowej oferty firmy oraz lepszym dopasowaniem jej do potrzeb rynku. Ponadto, postęp technologiczny w zakresie zintegrowanych rozwiązań jest wsparciem dla inwestorów i zarządców budynków, co przekłada się na standard wyposażenia technicznego obiektów. Dobrym przykładem ilustrującym możliwości
i komplementarność systemu BMS opartym na rozwiązaniu SmartStruxure firmy Schneider Electric, jest obiekt Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, gdzie automatyka zapewniła bardzo dokładną regulację przepływów powietrza. Całymi obiektami zarządza system BMS, który pozwala na utrzymanie szczególnych warunków środowiskowych, co było też największym wyzwaniem przy powstaniu obu projektów.

 

 

Migracja istniejących systemów

 

Przy procesie integracji systemów z zakresu BMS m.in. oświetlania, zarządzania energią oraz przepływem powietrza i klimatyzacji niezbędnym elementem jest ich komplementarne
i spójne działanie. Należy wziąć pod uwagę, że każdy proces przejścia istniejących systemów do nowego jest inny. Dlatego też, trzeba do tej kwestii podejść w sposób indywidualny i zaraz z klientem zaplanować poszczególne etapy tego procesu. Istotnym elementem jest pokazanie klientowi również nowych cech oraz funkcji nowego rozwiązania. Ponadto, w kwestii migracji istniejących systemów do jednej platformy, ważna jest również inwestycja w technologiczny rozwój produktów, jak również inwestycja w ochronę dostępnych na rynku rozwiązań.

 

Proces wycofywania produktów

 

W sytuacji wprowadzania na rynek nowszych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej
z punktu producenta konieczne jest zagwarantowanie klientowi, że dotychczasowe rozwiązania nie zostaną wycofane z półek sklepowych z dnia na dzień. – W kwestii wdrażania nowego rozwiązania i wycofywania drugiego wyróżniamy dwa okresy. Pierwszy okres wiąże się z ogłoszeniem informacji o wycofaniu danego rozwiązania do momentu jego wycofania i zwykle wynosi on 18 miesięcy. W tym okresie korzystanie z systemu rozwiązań oraz sprzedaż przebiega w sposób niezakłócony. Jednakże jest to ostrzeżenie, że to rozwiązanie zostanie wycofane. Drugi wspominany okres dotyczy dalszego serwisowania wycofywanego produktu, kiedy to nie może on zostać użyty z innymi, nowszymi systemami. W naszym założeniu, trzeba wspierać klienta oraz naszych partnerów w procesie przejścia ze starszej do nowszej platformy użytkowej – dodaje Martina Feder, z firmy Schneider Electric.

 

Technologia systemów zarządzania budynkiem awansowała w ciągu ostatnich lat. Dlatego też, ważne jest, aby przy wprowadzaniu coraz to nowszych rozwiązań producent wykazał się pomocą i wsparciem dla klientów oraz partnerów. Anna Szymczyk

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii