www.controlengineering.pl 2018-02-24

Przemysł 4.0, PLM i PLM w chmurze: Pięć najważniejszych wyników badania IDC

Przemysł 4.0, PLM i PLM w chmurze: Pięć najważniejszych wyników badania IDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W badaniu zleconym przez Dassault Systèmes, IDC analizuje rozwój Przemysłu 4.0 na przestrzeni ostatnich czterech lat*

Podczas forum 3DEXPERIENCE w Lipsku przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) zatytułowanego „Następny etap transformacji cyfrowej w Niemczech: technologia PLM w chmurze kluczem do większej innowacyjności produktu i wydajności”. Badanie zlecone przez Dassault Systèmes pokazuje, że rok 2017 był przełomowy w kontekście liczby wdrożeń technologii z zakresu Przemysłu 4.0 – w badaniu IDC z 2016 r., co szósta firma podawała, że ​​wdraża tego typu inicjatywy, teraz deklaruje to już co druga firma.

Chodzi tu na przykład o większą integrację hali produkcyjnej, cyfrową ciągłość procesu tworzenia wartości dodanej lub nowe modele biznesowe oraz rozwój produktów Przemysłu 4.0. Według badania ten zwiększony poziom dojrzałości koncepcji Przemysłu 4.0 wynika z lepszej wymiany informacji – zarówno wewnątrz firmy, jak i z ekosystemem partnerów, dostawców i klientów. Pomimo to, 90 procent respondentów zgłasza, że ​​nadal zbyt wiele czasu poświęca na uzgodnienia z poszczególnymi działami, odpowiedzialnymi za różne etapy procesu produkcyjnego. Dzięki wdrożeniu platform zarządzania cyklem życia produktu możliwe jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej, nawet jeśli pionierzy branży cyfrowej już wyprzedzili konkurencję. Według IDC „PLM w chmurze pełni przy tym rolę akceleratora innowacji w transformacji cyfrowej”.

1. Realizacja projektów z zakresu Przemysłu 4.0 przebiega niezwykle szybko: Atmosfera przełomu pojawiła się, gdy widoczne stały się wielkie możliwości, jakie daje cyfryzacja, takie jak optymalizacja procesów i poprawa wydajności. Obecnie 86% respondentów zajmuje się Przemysłem 4.0. Przedsiębiorstwa dostrzegły, że technologie cyfrowe i dane nie tylko poprawiają ich wydajność operacyjną, ale również zwiększają innowacyjność całej organizacji. Podczas gdy w 2016 roku brakowało przykładów inicjatyw z zakresu Przemysłu 4.0, to w 2017 r. odnotowano trzykrotnie więcej wdrożonych tego typu projektów.

2. Cyfrowa ciągłość dla transformacji cyfrowej: w porównaniu z rokiem 2016 znacznie rozszerzono użycie platform PLM. W efekcie znacząco wzrosła liczba działów z dostępem do wspólnej platformy danych: projektowanie 41%; rozwój 51%; przygotowanie produkcji 40%; produkcja 35%; utrzymanie ruchu/serwis 34%; marketing 36%. Cyfrowa ciągłość procesu tworzenia wartości dodanej jest ważną przesłanką pomyślnego wdrożenia – tylko w taki sposób mogą być, na przykład, szybko przenoszone doświadczenia z produkcji do rozwoju produktu lub wymagania materiałowe przekazywane automatycznie do łańcucha dostaw. Tu swoje zastosowanie mają właśnie platformy zarządzania cyklem życia produktu. Zalety takiego rozwiązania mówią same za siebie: silosy danych zostają otwarte, wszystkie istotne dane zbiegają się w jednym miejscu, zespoły mogą współpracować między działami i równolegle w wielu lokalizacjach, a partnerzy zewnętrzni, dostawcy i klienci mogą być łatwo w ten proces włączeni. Za rozwojem platform przemawia również inny wynik, mianowicie 32 % respondentów uważa, że ich firma traci wysokość obrotów z powodu złej współpracy między działami.

3. PLM w chmurze siłą napędową: 56% badanych przedsiębiorstw korzysta z części usług PLM w chmurze. Również wśród pozostałych widać wysoką gotowość do wdrożenia tego typu rozwiązań. Wśród argumentów za wdrożeniem oprogramowania w środowisku chmury respondenci najczęściej wymieniali: niskie koszty (42%), szybkie wdrożenie (38%) i niską złożoność (34%). Początkowe obawy zmalały, ale powściągliwość niemieckich firm spowodowała 18-24 miesięczne opóźnienie w korzystaniu z rozwiązań PLM w chmurze – w porównaniu do amerykańskich przedsiębiorstw. Zostanie ono nadrobione, ale nie należy się spodziewać szybkiej rezygnacji z istniejącego oprogramowania PLM we własnym centrum obliczeniowym. IDC przewiduje, że w nadchodzących latach w wielu niemieckich firmach będzie realizowane mieszane, hybrydowe podejście do usług w chmurze i usług w modelu on-premise. Przy tym, 83% respondentów uważa za istotne, by w przyszłości dane PLM przechowywane w chmurze znajdowały się na terenie Niemiec.

4. Szybkie wdrożenie decyduje o przyszłości: Przedsiębiorstwa powinny nadal przyspieszyć swoje działania w zakresie Przemysłu 4.0. W ciągu najbliższych kilku lat rozstrzygnie się, kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym transformacji cyfrowej. Istniejące silosy danych na przestrzeni procesu tworzenia wartości dodanej muszą zostać ostatecznie otwarte, aby umożliwić owocną współpracę i innowacje. Ujednolicona platforma toruje ku temu drogę. Ponadto, przedsiębiorstwa powinny sprawdzić, z których funkcjonalności PLM lepiej korzystać w chmurze, a które zapewnić on-premise.

5. PLM przekształca się w platformę innowacji produktu i wydajności: Jeśli platformy spełnią wymogi takie, jak: szybka współpraca; produkcja oparta na współpracy (zespołów inżynieryjnych, projektowych i produkcyjnych); holistyczne podejście do procesu produkcji; zintegrowane informacje jakościowe i serwisowe oraz szybsza reakcja na problemy jakościowe, to PLM przekształci się w platformę innowacji produktu. Będzie to miało wpływ na powodzenie innowacji w zakresie produktu, produkcji lub modelu biznesowego.

BU: Badanie przeprowadzone przez International Data Corporation (IDC) na zlecenie Dassault Systèmes wyraźnie pokazuje, że PLM w chmurze jest kolejnym etapem transformacji cyfrowej w Niemczech, której celem jest efektywne wdrożenie koncepcji Przemysłu 4.0.

* W październiku 2017 r. IDC przeprowadziło badania ankietowe wśród 100 niemieckich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Próba losowa była porównywalna z badaniami IDC dotyczącymi Przemysłu 4.0 z poprzednich lat, co umożliwiło zaprezentowanie zmian od 2014 roku.

Prawo autorskie: IDC White Paper „Die nächste Stufe der digitalen Transformation in Deutschland: Mit Cloud-PLM zu mehr Produktinnovation und Effizienz“, 2017

Źródło: Dassault Systèmeswww.controlengineering.pl
Na podstawie: www.controlengineering.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii