John Wirtz 2010-01-28

Wdrażanie automatyki: Tworzenie nowych czy kupowanie gotowych

Wdrażanie automatyki: Tworzenie nowych czy kupowanie gotowych

Bezpośrednie i pośrednie koszty powinny być dokładnie przeanalizowane. Sytuacja gospodarki nadal się poprawia, producencie silnie rozwijają linie produkcyjne. W wielu branżach, inżynierowie będą musieli tworzyć systemy automatyki i systemy testowe, które integrują sprzęt, oprogramowanie i kontrolują maszyny produkcyjne, które zwiększają produktywność oraz zapewniają wysoką jakość.

Różnorodne elementy, takie jak testery szczelności, części dozowników, systemy wizyjne, czujniki, elektryczne systemy testowe, mierniki siły, zgrzewarki ultradźwiękowe, dozowniki kleju, testery momentu obrotowego i komórek obciążenia mogą być w całości zintegrowane z systemami high-speed. Tak długo, jak inżynierowie mogą udowodnić słuszność stosowania najnowocześniejszych technologii, mogą pomóc producentowi osiągnąć swoje cele jakości i wydajności niezależnie od wielkości i struktury wdrażanego systemu.

Jak podjąć ważne decyzje dotyczące projektów inwestycyjnych? Prędzej czy później decyzja będzie musiała zostać podjęta. Inżynierowie w firmach produkujących sprzęt budowlany zazwyczaj uważają na podejmowane decyzje głównie z trzech powodów: kosztów, kontroli i stanu konkurencji.

Odpowiedź na pytanie "tworzyć czy kupować" zwykle zależy od czynników takich jak ograniczenia czasowe, wielkość i struktura fabryki oraz aktualna charakterystyka techniczna wykorzystywanego sprzętu.

Opcje

Dokonanie niewłaściwego wyboru może prowadzić do problemów. Inżynierowie produkcji mają trzy podstawowe opcje. Można zbudować automatyczny system montażu we własnym zakresie, wynająć produkcję, ale korzystać ze swojego personelu w celu testowania gotowego produktu, lub zlecić wykonanie całego projektu na inną firmę.

Wybór odpowiedniej opcji to decyzja krytyczna. Analiza pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Jak w każdej dobrej analizie, należy zacząć od pełnego zrozumienia swoich celów, zasobów i kosztów. Przede wszystkim firma musi dysponować kompetentnymi osobami, które miały by bez zakłócania pracy istniejących cyklów produkcyjnych przeprowadzić operację wdrożeniową? Bądźmy szczerzy: Konsekwentne określenie kompetentności pracowników mających zadecydować o metodzie wdrożenia nie jest łatwe. Osoby takie muszą być twarde i doświadczone. W wielu przypadkach niewielkie wdrożenia można przeprowadzić we własnym zakresie. Jednakże, w tym okresie, inżynierowie nie mają czasu na rozwiązanie złożonych projektów. Zadawanie komuś takich projektów jako zadania dodatkowe nie jest dobrym pomysłem. Należy również rozważyć, co jest potrzebne w systemie do zrobienia. Na przykład, czy chcemy urządzenie, które ma rejestrować i liczyć, które ma sprawdzać czy montaż jest wykonany poprawne, zapewnić dokładność pozycjonowania, przeprowadzać testy szczelności.

Czas jest kolejnym ważnym czynnikiem. Wszelkie zakupy lub decyzje należy odnieść do innych projektów, które istnieją w danym zakładzie. Upewnij się, że odpowiedzi na pytania: Jak skomplikowany jest projekt i schemat produkcyjny? Co się stanie jeśli nie wykona się wdrożenia w terminie? Czy można podjąć się całego zadania "pod klucz" z zasobów w firmie lub będzie potrzeba outsourcingu części projektu? Czy wszystkie elementy i materiały potrzebne są dostępne lub będzie potrzeba wykonania elementów niestandardowych.

Wielkość doświadczenia w projektowaniu i budowie zautomatyzowanych systemów montażowych będzie również wpływać na czas wykonania projektu i całego zadania. Jeśli w firmie zespół posiada duże doświadczenie w tych sprawach, to zajmie to znacznie mniej czasu niż gdyby to było wykonywane po raz pierwszy.

Po ustaleniu tych wszystkich zmiennych, należy zapoznać się z informacjami, ile będą wynosić koszty bezpośrednie projektu oraz koszty prowadzenia działalności gospodarczej.W pełni funkcjonalny automatyczny system montażu jest warty znacznie więcej niż tylko suma poszczególnych jego części. W związku z tym analiza metody wykonania wdrożenia powinna obejmować więcej niż tylko zestawienie materiałów do kosztu projektu. Brane pod uwagę musi być też wiele innych kosztów, które można podzielić na dwie ważne kategorie: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie obejmują rzeczy, takie jak pensje, surowce, komponenty, wsparcie techniczne i dokumentacja. Jednakże w większości firmach istnieje różnica w porównaniu kosztów projektu i kosztów kapitałowych. Choć koszty inwestycyjne związane z wdrażaniem automatycznych systemów montażowych są jasne, o tyle obliczania kosztów projektu już nie.

Jednym ze sposobów, w celu uwzględnienia tych kosztów jest lista wszystkich, którzy będą zaangażowani w projekt. Koszty obejmują wynagrodzenia, świadczenia oraz przybliżony czas wykonywania zadań. Trzeba pamiętać, również o kadrze inżynierskiej, która będzie również część projektu, także o technikach, ekspertach ds. bezpieczeństwa i podmiotów gospodarczych. Oprogramowanie, sprzęt i surowce są również głównymi czynnikami odpowiadającymi za koszty bezpośrednie. Ale nie zapominajmy o serwisie.

System montażu musi być zbudowany. Często firmy nieprawidłowo wykonują proste porównanie kosztów elementów z kosztami całego systemu oferowanego przez sprzedawców. Analizy te nie uwzględniają szeregu znaczących kosztów. Na przykład, ważne jest, aby zwracać uwagę na skalę względności. Ktoś, kto wykonuje tego typu zadania przez cały czas będzie w stanie zaoferować tańsze rozwiązania przy zachowaniu należytej jakości. Ponadto cena od sprzedawcy nie zawiera żadnych kosztów technicznych, takich jak oprzyrządowania, które mogą być używane przy wielu projektach. Dochodzą jeszcze koszty montażu i konfiguracji.

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie obejmują koszty spraw niematerialnych i prawnych, takich jak czas, ryzyka i możliwości.

Projektowanie i budowa systemu zautomatyzowanego montażu stanowi poważne wyzwanie inżynieryjne. To nie może być zadanie dodatkowe. Firmy, które decydują się "dociążyć" swoje drużyny inżynierskie często płacą wysoką cenę poprzez np. opóźnienia w realizacji projektów. Jeśli projekt dotyczy spraw krytycznych, to z natury rzeczy analizie podlega również określenie wielkość ryzyka w organizacji. W rezultacie analizy muszą uwzględniać czynnik ryzyka. Na przykład, co będzie, jeśli projekt jest z opóźnieniem. Jaki będzie wpływ opóźnienia na pracę firmy i reputacji wobec swoich klientów? Czy nie narażeni zostaną inni współpracownicy?

Często zdarza się, że wobec nieprzewidzianych sytuacji osiągnięte tymczasowo zyski ulatniają się szybko w postaci kar, reklamacji, nadgodzin pracowników itp. Ogólnie rzecz biorąc im bardziej rygorystyczny harmonogram prac przy nowym systemie, tym większe ryzyko.

Poza uwzględnieniem czasu i ryzyka trzeba uwzględnić koszty alternatywne, których konieczność może pojawić się w przypadku problemów.

Niektóre przedsiębiorstwa określają koszty alternatywne jako brak kosztów zwrotu z inwestycji. Można to zrobić porównując spodziewane przychody generowane przez inżyniera jako procent jego kosztów. Na przykład, firmy zazwyczaj oczekują od swoich inżynierów, aby wygenerować 3zł dochodu za każdą 1zł kosztów (wynagrodzeń i świadczeń socjalnych). Jeśli tak się uda, pracownicy generują zwrot z inwestycji w wysokości 300 procent. Gdyby nastąpiła konieczność zlecenia prac grupie inżynierów wobec zaistniałych problemów to są to już koszty alternatywne.

Najlepiej byłoby, gdyby zgromadzone narzędzia i doświadczenie były przydatne na kilka projektów.

Tego typu analizy są skomplikowane w zależności od idei systemu. Im bardziej skomplikowany pomysł i projekt, tym większe zasoby ludzkie i sprzętowe muszą zostać zaangażowane. Tak więc im większy projekt tym większe zadanie dla działu finansowego firmy, który ma podjąć decyzję "zbudować czy kupić".

John Wirtz

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii