Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-12-14

Pierwszy polski procecor

Pierwszy polski procecor

Polska firma Gryftechnologia stworzyła pierwszy polski procesor. Prace nad procesorem trwały od kwietnia do grudnia 2011.

"Warszawa", bo tak nazywa się procesor, posiada nowoczesną konstrukcję. Układ daje możliwość tworzenia oprogramowania bezpośrednio na procesor w Javie co dzięki dostępności tysięcy otwartych projektów pozwoli polskim specjalistom zwiększyć swoje szanse w wyścigu technologicznym. Procesor stanowi alternatywę do budowy rozwiązań bardziej zaawansowanych i dostosowanych do potrzeb klienta polskiego i europejskiego. Procesor znajdzie zastosowanie w firmach produkcyjnych, rolnictwie i gospodarstwach domowych. Dużą zaletą jest niska cena - ok. 100zł.

Główną cechą procesora jest sprzętowa implementacja wirtualnej maszyny Java, z przewidywalnym czasem wykonania dla osadzonych systemów czasu rzeczywistego.

Podczas wykonania programu w Javie, zapisane w formie byte code instrukcje i argumenty trafiają do dekodera rozkazów. 30% instrukcji byte code jest bezpośrednio realizowana na sprzęcie. Pozostałe ze względu na złożoność i dodatkową funkcjonalność maszyny wirtualnej, tłumaczone są na szereg instrukcji assemblera.

Rdzeń procesora realizuje instrukcje mikrokodu w trzech(3) etapach, tj: pobiera dane, dekoduje oraz wykonuje.

Przez preprocesor pobierana jest instrukcja w ByteCode oraz pobierane są jej argumenty(poprzez kontroler pamięci). Następnie instrukcja zostaje przekazana do procesora (etap pobierania danych), jeśli do wykonania potrzebne są dodatkowe dane, preprocesor dostarcza je (pętla aż do uzyskania wymaganej ilości). Następnie parametry umieszczane są na stosie i w tym czasie następuje proces dekodowania mikrokodu. Wykonanie polega na pobraniu danych ze stosu, wykonanie i odłożenie na stosie wyniku.

Warszawa zawiera około 60 instrukcji mikrokodu. Część instrukcji Java ByteCode jest rzutowana bezpośrednio na instrukcje mikrokodu i wykonywane są w jednym cyklu. Pozostałe ze względu na złożoność tłumaczone są szereg instrukcji mikrokodu

Java Virtual Machine to wspomagane sprzętowo oprogramowanie zbudowane w Javie umożliwiające realizacje podstawowych założeń maszyny wirtualnej. Mechanizm przerwań zegarowych stwarza możliwość budowy menadżera wywołań dla wątków z wysokim priorytetem i realizacją dla systemów krytycznych czasowo. Garbage Collection (część Javy umożliwiająca budowę dużych i zaawansowanych aplikacji) mógłby zakłócić swoją pracą działanie wątków czasu rzeczywistego, dlatego też tworzenie tych wątków wykonywane jest raz przy starcie. W pozostałych przypadkach możliwe jest stworzenie wątków nie krytycznych czasowo, które po wykonaniu przekazują swój czas do menadżera.

Tzw. drivery pisane są w Javie, dzięki czemu do działania oprogramowania nie jest potrzebny system operacyjny, nie jest potrzebne środowisko uruchomieniowe. Typowy schemat to: Program wykorzystujący urządzenie -> JVM implementująca funkcje -> System i driver -> Sprzęt (np. karta sieciowa). W przypadku Warszawy Program wykorzystujący urządzenie może bezpośrednio pisać w pamięci urządzenia.

Na podstawie: www.paiz.gov.pl, gryftechnologia.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii