Wendy Torell 2012-06-13

Dlaczego niewłaściwe planowanie jest przyczyną opóźnienia projektu i wysokich kosztów?

Brak klarownej struktury i definicji centrum danych sprzyja popełnianiu błędów, które kumulują się i są powielane skutkując opóźnieniami oraz przekroczeniami budżetu, a w konsekwencji niewydajnym systemem.

Dlaczego planowanie nowego lub modernizacji starego centrum danych zawsze sprawia tyle problemów?

Ponieważ jest to pierwszy etap projektu, kiedy mniejszą wagę przywiązuje się do szczegółów. Niestety brak klarownej struktury i definicji centrum danych sprzyja popełnianiu błędów, które kumulują się i są powielane w późniejszych fazach realizacji projektu skutkując opóźnieniami oraz przekroczeniami budżetu, a w konsekwencji niewydajnym systemem.

Jak powinna wyglądać prawidłowa procedura planowania od samego początku projektu?

Dużym ułatwieniem jest postrzeganie procesu planowania systemu jako standardowego modelu przepływu danych składającego sie z uporządkowanej sekwencji zadań rozwijanych stopniowo i krystalizujących koncepcje systemu oraz gwarantujących, że produkt końcowy spełnia założone potrzeby biznesowe.

Jakie najważniejsze elementy składają się na taki standardowy model przepływu danych?

Jest to pięć tematów, które należy realizować kolejno:
Zdefiniowanie parametrów IT - określenie budżetu, mocy, planu rozwoju oraz priorytetów (poziom nadmiarowości).
Opracowanie koncepcji systemu - wybór projektów referencyjnych dla naszego systemu, wybór obiektu (pomieszczenia),
Określenie wymagań użytkownika - identyfikacja najważniejszych ograniczeń danej lokalizacji, wykaz istotnych funkcji i opcji, analiza ograniczeń funkcjonującego środowiska IT, identyfikacja czynników logistycznych.
Sporządzenie specyfikacji - opracowanie rozkładu pomieszczenia, parametrów technicznych szafy / rzędu / pomieszczenia, planu uruchomienia i specyfikacji procesu (zadań poszczególnych osób),
Uszczegółowienie projektu - sporządzenie szcegółowej listy komponentów, parametrów instalacji i harmonogramu procesu.Wendy Torell
Na podstawie: apc.com

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii