Joanna Dunin-Keplicz 2012-10-16

Wspólny projekt EMC i NCSA: bezpłatny internetowy kalkulator zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego

Wspólny projekt EMC i NCSA: bezpłatny internetowy kalkulator zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego

Młodzi ludzie są najbardziej narażeni na zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego, a ryzyko wśród kobiet jest nieznacznie wyższe niż wśród mężczyzn - oto wyniki wstępnej analizy danych udostępnionych przez użytkowników Online Identity Risk Calculator

W ramach kampanii National Cyber Security Awareness Month 2012, czyli miesiąca świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego, firma EMC (NYSE: EMC) oraz dział zabezpieczeń RSA udostępnili Online Identity Risk Calculator, pozwalające ocenić stopień potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego. Narzędzie jest dostępne również dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Kalkulator wylicza indywidualny wskaźnik ryzyka dla bezpieczeństwa sieciowego na podstawie odpowiedzi na 10 prostych pytań (ocenianych w skali od 0 do 100 punktów). Pytania dotyczą aktywności w sieci, tj. korzystania z usług bankowości internetowej, gier i zakupów online, aplikacji mobilnych, serwisów społecznościowych, poczty elektronicznej i innych usług). Dzieląc się informacjami o własnej aktywności w Internecie, respondenci udostępniają anonimowe dane demograficzne. Kalkulator służy do oceny indywidualnego narażenia na ryzyko, a jednocześnie pogłębia ogólną świadomość konsumentów na temat zagrożeń sieciowych oraz ryzykownych zachowań w sieci, zwiększających narażenie na ataki typu phishing, kradzież tożsamości lub infekcje szkodliwym oprogramowaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnych i serwisów społecznościowych.

W analizie uwzględniono informacje przekazane przez niemal 2000 dorosłych osób (w wieku powyżej 18 lat) z 65 krajów, wśród których znalazło się 33% kobiet i 67% mężczyzn. Średni wskaźnik ryzyka wyniósł 33 punktów (34 dla kobiet i 33 dla mężczyzn). Zachowania młodych użytkowników Internetu w wieku od 18 do 24 lat określono jako najbardziej ryzykowne – respondenci z tej grupy wiekowej najchętniej dzielą się informacjami w sieci (korzystają z 3-5 serwisów społecznościowych) i pobierają najwięcej aplikacji mobilnych (od 5 do 10 lub więcej).  Większość respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, korzystało z usług bankowości internetowej, 60% z nich loguje się do rachunku online co najmniej raz w tygodniu. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych znaleźli się w grupie podwyższonego ryzyka: kobiety rzadziej sprawdzają wyciągi z kart kredytowych (raz na 3-6 miesięcy), podczas gdy mężczyźni chętniej pobierają aplikacje mobilne (od 5 do 10 lub więcej).

Stwierdzono istotne różnice w średnim poziomie ryzyka między poszczególnymi krajami. Wśród 20 krajów z najwyższą liczbą respondentów najwyższy ogólny wskaźnik ryzyka uzyskali użytkownicy z Egiptu, Wielkiej Brytanii i Afganistanu, a najniższy – z Izraela, Włoch i Japonii.  Do najbardziej powszechnych zachowań, które stanowią czynnik ryzyka zaliczamy korzystanie z poczty elektronicznej, aplikacji mobilnych i serwisów społecznościowych.

Wyniki analizy danych udostępnionych przez osoby, które skorzystały z Online Risk Calculator (1922 użytkowników):

  • 60% respondentów co najmniej raz w tygodniu loguje się do internetowego rachunku bankowego.
  • 67% respondentów co najmniej raz w miesiącu robi zakupy online.
  • 13% respondentów korzysta z co najmniej 3 serwisów społecznościowych.
  • 53% respondentów w minionym roku pobrało co najmniej 5 mobilnych aplikacji.
  • Najwyższe oceny narażenia na zagrożenia sieciowe uzyskały kobiety z grupy wiekowej 25-32 lata (37 na 100 punktów).
  • Na największe ryzyko zagrożeń sieciowych wśród mężczyzn są narażeni respondenci w grupie wiekowej 18-24 lat (36 na 100 punktów).
  • Najmniej powszechne jest zagrożenia sieciowe związane z grami i zakładami pieniężnymi online.
  • Mężczyźni w wieku 18-24 lata trzy razy częściej grają w gry online niż kobiety w tej samej grupie wiekowej.
  • Kobiety bardzo rzadko korzystają z gier internetowych; więcej kobiet niż mężczyzn pamięta o regularnej aktualizacji oprogramowania przeciwwirusowego.


Joanna Dunin-Keplicz
Na podstawie: www.emc.com/fraudgame

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii