Opracowanie redakcja e-automatyka.pl 2011-12-13

Zastosowanie urządzeń WESTERMO na lotnisku w Newcastle

Zastosowanie urządzeń WESTERMO na lotnisku w Newcastle

Międzynarodowe lotnisko w Newcastle (NIA) jest jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk w Anglii. NIA jest ważnym lotniskiem w północno-wschodniej Anglii. Od momentu przybycia tanich linii lotniczych w roku 2003, liczba pasażerów zaczęła wzrastać. W 2005 roku lotnisko obsłużyło 68 000 lotów i 5,2 miliona pasażerów. Priorytetami są satysfakcja i bezpieczeństwo pasażerów, jednak oprócz tego lotnisko w Newcastle zobowiązane jest również do przestrzegania zasad i norm ekologicznych.

NIA steruje Systemem Zarządzania Środowiskiem zgodnie ze standardem ISO14001 i wszyscy partnerzy biznesowi NIA muszą się stosować do regulacji środowiskowych i polityki środowiskowej NIA.

Jednym z ważniejszych aspektów Polityki środowiskowej NIA jest zapewnienie, aby lotnisko nie zanieczyszczało wody. Największym zagrożeniem dla środowiska jest płyn, który służy do usuwania oblodzenia z lotniska i samolotów. NIA zainwestowało więcej niż 1 milion L w oczyszczanie ścieków oraz serię zbiorników w północnej i wschodniej części lotniska i w dalszym ciągu przeznacza na to środki.

Przed wpłynięciem do zbiorników woda początkowo wpływa do rury zasilającej, gdzie jest gdzie specjalne sensory monitorują jej czystość. Jeżeli woda jest czysta zostaje skierowana do wód miejscowych. Jeżeli jest w dalszym ciągu zanieczyszczona, kierowana jest z powrotem do zbiorników. Kolejne pomiary zlokalizowane są przy wypływie ze zbiornika do określania czy ciecz zostanie wysłana do kanału ściekowego, czy do wód miejscowych.

Wymagany jest stały serwis sensoryki i całych zbiorników, co powinno zagwarantować ciągłą pracę systemu monitoringu. W przypadkach krytycznych wykwalifikowany personel ma dostęp do różnych parametrów operacyjnych i do statusu pomp, rur, itp.

Wcześniej pojedynczy komputer odczytywał dane ze zbiorników przy użyciu konwencjonalnych modemów telefonicznych. Głównym problemem tej metody był niski poziom niezawodności i dostępu do danych. Stało się to kryterium do ulepszenia sieci (wzrost poziomu niezawodności i dostępności).

Firma Astral Control Services dostarcza, instaluje i utrzymuje automatyczne systemy kontroli i została zaangażowana do utrzymania i konserwacji już istniejących urządzeń do kontroli na lotnisku w Newcastle. W ramach modernizacji Systemu nadzoru i zarządzania budynków (BMS), od firmy Astral wymagano połączenia zdalnego procesów oczyszczania ścieków dla trzech zbiorników do nowego systemu BMS w celu podwyższenia niezawodności i poprawienia przejrzystości wizualizacji.

Do mierzenia i kontroli w każdym z trzech zbiorników został zastosowany kontroler PLC produkcji Cylon Unitron z różnorodnymi wejściami/wyjściami (I/O). Sterownik PLC jest połączony z głównym kontrolerem BMS za pośrednictwem switcha Ethernet produkcji WESTERMO SDW-550. W tym punkcie system podłączony jest również do lotniskowego intranetu. Zebrane dane ze zbiorników są transmitowane przez Ethernet TCP/IP poprzez istniejącą sieć telefoniczną. Do rozszerzenia zasięgu sieci do zbiornika (Penstock 3) który znajduje się około 5 km od głównego terminala wykorzystano dwa modemy GSHDSL (Ethernet Extender) DDW-100 produkcji WESTERMO (jeden w zbiorniku i jeden w panelu kontrolnym).

WESTERMO (jeden w zbiorniku i jeden w panelu kontrolnym). Wykorzystanie technologii internetowych oznacza, że BMS może być monitorowany z poziomu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Wykorzystanie tych technik pozwala również na obsługę bardzo dużej liczby użytkowników. Wykorzystanie Internetu pozwala uprościć architekturę systemu transmisji dla stanowisk przeznaczonych do zdalnej i lokalnej kontroli.

Modem GSHDSL WESTERMO DDW-100 doskonale nadawał się do transmisji danych w oparciu o istniejące okablowanie, co pozwala na połączenie odległych urządzeń z interfejsem Ethernet lub łączenia fragmentów rozproszonych sieci. Eliminuje to konieczność kłopotliwego układania dodatkowego okablowania. DDW-100 pozwala na szybkie przesyłanie danych (do 2,3 Mbit/s) na dystansach powyżej 5 km. W tych okolicznościach wykorzystanie wewnętrznych linii telefonicznych rozszerza zasięg działania lokalnej sieci Ethernet (na terenie budynków terminali) i pozwala sięgnąć do bardziej odległych lokalizacji.

Najistotniejsze jest jednak to, że Cylon BMS może generować informacje z oddalonych jednostek w sposób zupełnie niewidoczny w oparciu o intranet lotniskowy dla każdego użytkownika, który ma stosowne uprawnienia i hasło.

Dysponując tak nieprzeciętnie sprawnym systemem możliwe staje się sprostanie trudnym normom ekologicznym. Pełniejsza przejrzystość i kontrola to nie tylko zwiększenie efektywności zarządzania i serwisu, ale również wsparcie dla ekologa, ekonomistów i innych osób personelu zarządzającego i sterowania ruchem. Dla nich wszystkich jest to tylko kwestią dostępu do lotniskowego intranetu poprzez jakakolwiek przeglądarkę.

Na podstawie: tekniska.pl

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Treść opini 
Popis 

Pozostałe artykuły z tej kategorii